04/01/12 14:00 - 04/01/12 17:00

Midweekdag "Jij die mij heel maakt"

bouckaertzaal

 

Deze woorden van Oosterhuis omschrijven heel sterk hoezeer de ontmoeting met een medemens en de ontmoeting met God ons heelt en tot ontplooiing brengt. Dit staat haaks op onze invulling van zelfontplooiing.                                                                                                                     

Ria Grommen behaalde haar doctoraat in de psychologie aan de K.U.Leuven en is thans docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Zij is bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen de psychische en de spirituele ontwikkeling van de mens.

De midweekdag start om 14.00 u. Einde is voorzien om 16.00 u Bijdrage: 5€ (met koffie)