07/12/11 14:00 - 07/12/11 17:00

Midweekdag met Sylvester Lamberigts : "Wees altijd blij".

De Filippenzenbrief, waarschijnlijk de laatste brief van de apostel Paulus, is verrassend actueel. Onze kerk, die door schandalen werd overspoeld, kan er veel uit leren. Allereerst is er de oproep tot nederigheid en bescheidenheid naar het voorbeeld van Christus Jezus zelf. Verder is er de dringende aansporing om altijd blij te zijn, ondanks alles. Nederigheid en vreugde in de Heer: dat is juist wat vandaag nodig is om mee te bouwen aan een nieuwe kerk, waarin we het gelaat van Christus zelf kunnen herkennen.

Sylvester Lamberigts theoloog aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Van 1970 tot 1978 was hij professor in de exegese van het Nieuwe Testament aan de bisschoppelijke seminaries van Hasselt en Antwerpen. Daarna was hij achtereenvolgens godsdienstleraar en verantwoordelijk uitgever van het religieuze fonds bij Uitgeverij Averbode.Op dit ogenblik doceert hij nog exegese Oud en Nieuw Testament aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Brussel en geeft regelmatig voordrachten.

Bijdrage : 5 € (koffie/thee inbegrepen)