Blog

Geschreven op 13 juni 2017

Examenkoorts!

Categorie: default

De maand juni wordt voor vele gezinnen en families beheerst door de zorg voor de kinderen en kleinkinderen die ‘in de examens zitten’. We hebben medelijden met hen, zeker als het veel te warm is om te studeren! Er worden wafels gebakken, attenties gegeven, de stilte in huis bewaard, een kaars gebrand, een misintentie… alles om de studenten van klein tot groot aan te moedigen, bij te staan, hoop te geven. Het zijn spannende tijden voor iedereen die erbij betrokken is. Vaak worden de grootouders ingeschakeld om een speciaal gebed te doen en dat doen ze maar al te graag! Het is ook een hele inspanning voor groot en klein om deze maand bij toetsen en examens te tonen dat ze er iets van begrepen hebben, dat ze mee zijn met de leerstof, dat ze de studie aankunnen. Een goede voorbereiding tijdens het jaar en een degelijke studie deze weken zijn onontbeerlijk, maar ook een portie geluk bij de de keuze van de vragen, een goede concentratie, een heldere geest, niet te veel afleiding… Allemaal moeilijk op te brengen als de vakantie lonkt en de temperatuur en de zonneschijn al volop in die richting wijst

Lees meer

Geschreven op 6 juni 2017

Dank Monseigneur!

Categorie: default

Op Vrijdag 2 juni overleed Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen op 63-jarige leeftijd. Na zeven maanden te hebben gevochten tegen de gevolgen van leukemie, heeft hij slechts enkele dagen na een laatste hoopvolle behandeling de strijd moeten opgeven.

Lees meer

Geschreven op 31 mei 2017

De Geest die al geneest

Categorie: default

Met Pinksteren gedenken wij de gave van de heilige Geest aan de apostelen en dus ook de geboorte van de Kerk. Dat is belangrijk want zonder de heilige Geest zouden de apostelen gewoon terug vissers van vissen zijn geworden en niet van mensen, waartoe Jezus hen had geroepen. Zonder de heilige Geest zouden ze zijn Woorden en Daden niet kunnen verkondigen en tonen. Met de heilige Geest veranderen ze van bange, twijfelende mannen in vurige verkondigers in woord en in daad. In de Handelingen van de apostelen, die we de hele paastijd door hebben gehoord in de liturgie, zien we het evangelie opnieuw gebeuren. Nu is het echter niet Jezus, maar de verrezen Heer die door de apostelen spreekt en handelt. Het geloof wordt gewekt, niet dor wat de apostelen uit zichzelf kunnen, maar door wat de heilige Geest in hen bewerkt.

Lees meer

Geschreven op 17 mei 2017

Geestdriftig !

Categorie: default

De paastijd duurt vijftig dagen en is een tijd om te bekomen van de kruisdood van de Verlosser, van groeiend geloof dat Hij verrezen is en van vurig verwachten van de heilige Geest. De apostelen nemen ons mee op deze weg van geloof, hoop en liefde. In de eerste lezing - uit de Handelingen van de apostelen - en in de tweede lezing – een apostelbrief – zien we hoe deze tijd door de leerlingen van Jezus met vallen en opstaan wordt beleefd. Het zijn telkens heel herkenbare geloofsgetuigenissen die we zonder moeite op ons eigen leven kunnen leggen. Aan de hand van de apostelen kunnen ook wij deze paastijd authentiek en hoopvol beleven. Zoals de veertigdagentijd een retraite was om ons af te keren van al wat ons van God verwijdert en zo open te komen voor zijn wil, zo is de paastijd een retraite om gekeerd naar God genade op genade te ontvangen.

Heel wat groepen vormelingen kwamen naar Scherpenheuvel om zich te bezinnen over de werking van de Geest die ze in deze tijd ontvangen in het sacrament van het vormsel. Ook de vormelingen uit de parochies van Zichem, Schoonderbuken, Keiberg en Scherpenheuvel kijken uit naar die gave Gods die ze op 28 mei zullen ontvangen. Laten we met hen, dankbaar om de gave van de Geest die wij reeds ontvingen, bidden opdat wij geestdriftig ons geloof zouden vieren, verkondigen en belijden. De apostelen worden door de Geest bevrijd van hun angst en twijfel en het resultaat is spectaculair: Jezus is zichtbaar, tastbaar in hen aanwezig en vervult hun woorden en daden met zijn aanwezigheid. Dat is de Kerk op haar best. Zo kan het ook vandaag, zo moet het ook vandaag willen wij als kerkgemeenschap het Lichaam van Christus zijn en niets anders.

 

Geschreven op 10 mei 2017

Rector van Kevelaer wordt hulpbisschop in Münster

Categorie: default

Rector Rolf Lohman, die de voorbije jaren een sterke impuls gaf aan de uitstraling van het Kevelaer, wordt weldra tot bisschop gewijd.

Rolf Lohman (54), de rector van Kevelaer, het Duitse bedevaartsoord vlakbij de Nederlands-Belgische grens, wordt de nieuwe hulpbisschop van Münster. Hij krijgt in het bijzonder de bevoegdheid voor de regio Xanten.

Rolf Lohman werd in 1963 geboren, studeerde theologie en filosofie en werd in 1997 rector in het bedevaarstoord Lippetal, dat jaarlijks door 40.00 mensen wordt bezocht. In januari werd hij 2011 rector van Kevelaer, een ander bedevaartsoord op zes kilometer van de Nederlands-Duitse grens. Münster is met 1,92 miljoen katholieken het tweede grootste bisdom van Duitsland. Lohman leidde de voorbije maanden de voorbereiding voor de viering van de 375ste verjaardag van Kevelaer in goede banen.

Kevelaer werelderfgoed?

Het pelgrimsoord in Noordrijn-Westfalen ontstond in 1642 tijdens de Dertigjarige Oorlog. Het is het tweede populairste bedevaartsoord van Duitsland en is ook bij Belgische en Nederlandse pelgrims heel populair. Onder de impuls van de rector en toekomstige bisschop wordt bij de Unesco een aanvraag ingediend om het bedevaartsoord als werelderfgoed van de mensheid te laten erkennen.

(Bron: Kerknet)

 

Lees meer

Geschreven op 3 mei 2017

Elk jaar is er roepingenzondag

Categorie: default

De vierde Paaszondag klinkt het evangelie van de Goede Herder. De Kerk koppelt hieraan het gebed om roepingen. Roepingen tot het diaconaat en het priesterschap, roepingen tot het religieuze leven, roepingen tot het Godgewijde leven in al haar verscheidenheid. Roeping ook – en dat vergeten we weleens – van allen die in het doopsel en het vormsel de heilige Geest hebben ontvangen om in de Kerk dienstbaar te zijn aan elkaar en aan de wereld. Mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd, gewijd of niet, alle gedoopten hebben de gave van het leven ontvangen om het te delen. Het gebod van Christus: God bovenal beminnen en de naaste als uzelf, vindt zijn uitwerking in onze roeping en zending om dit ook daadwerkelijk te beleven.

 

Lees meer

Geschreven op 26 april 2017

Bloesems van hoop!

Categorie: default

Zoals de bloesems in de lente zich een weg banen door het dorre hout, zo komen de bedevaarders in de meimaand van overal de ruiker van hun geloof, hun lief en hun leed aanbieden aan Maria. De kapelletjes en beelden zijn op vele plaatsen getooid met nieuwe bloemen. Echte, geplukt onderweg, en papieren met zorg vervaardigd. Ze drukken onze blijdschap uit omdat Maria in de maand mei zo mooi is en omdat wij haar komen groeten. We doen dat het hele jaar door, maar in de meimaand is het toch anders: nieuwer, frisser, jonger.

Als een magneet trekt Maria op zoveel plaatsen in de wereld en in ons land mensen aan. Haar positief geladen geloof trekt het onze aan dat zo vaak wordt aangevreten door wanhoop, twijfel en angst. Maria stoot niet af, zij trekt aan. Zo is zij een voorbeeld voor alle gelovigen. De aantrekkelijkheid van ons geloof brengt ons dichter bij God en bij de mensen. Maria zendt ons, vanuit elke ontmoeting met haar, om op onze beurt ‘magneten’ te zijn. Gelovigen verbinden, brengen samen, zij vormen een ruiker van bloesems, prachtig om te zien en te ruiken en de voorlopers van heerlijke vruchten van geloof, hoop en liefde.

Op zondag 30 april wordt de meimaand geopend in de basiliek met een viering om 19 u. Deken Felix Van Meerbergen komt om ons aan te moedigen bij de verwelkoming van de bedevaarders.

Wij nodigen iedereen uit voor deze viering van dank en wensen. Bijzonder verwachten wij de kinderen en jongeren om met eenvoudige bloemen hulde te brengen aan Onze-Lieve-Vrouw.

 

Geschreven op 18 april 2017

Waakvlammetjes bij vurige harten

Categorie: default

Op paasdag werden de eerste kaarsen ontstoken in de nieuwe kaarsenhuisjes aan de basiliek. Na vele jaren van overleg met alle betrokken instanties, na veel denken en inleven over de betekenis van het offeren van kaarsen en de intenties die ermee verbonden zijn, na veel tekenen en weer weggommen, na veel afbreken en weer opbouwen, werden de deuren geopend van de twee bekende kerkennhuisjes die omgevormd zijn tot stemmige en efficiënte plaatsen om offerkaarsen of noveenkaarsen te branden.

Als twee longen zijn ze verbonden met het hart van het bedevaartsoord: de basiliek waar het hart van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel sedert vele eeuwen vurig klopt voor ieder die haar bezoekt. Twee longen waarin de zuurstof van medeleven, solidariteit met anderen, wel en wee naar het hart van Moeder Maria stromen. Kaarsen die vijf uren branden, kaarsen die 24 uren branden, kaarsen die negen dagen branden als waakvlammetjes bij wat in de harten leeft van wie ze offerden, maar ook als dankbare en vertrouwensvolle nabijheid bij Maria. Wij danken de mensen van het studiebureau Ars Horti, van het ontwerpbureau Achilles, van het architectenbureau Roma, van de firma Van Loy en de firma Meuwes en onze eigen medewerkers en de leden van de kerkraad voor alle inzet en zorg. Moge dit alles ten goede komen aan het verlangen van vele pelgrims om hun liefde en verbondenheid met Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel te tonen.

 

Geschreven op 15 april 2017

Alleluia!

Categorie: default

Vijftig dagen lang, en eigenlijk het hele jaar door, zullen de ‘Alleluia’s’ niet uit de lucht zijn in de liturgie. We zingen het uit in alle toonaarden: Christus is verrezen, Alleluia!

Waarom zou de liturgie zo overdrijven? Omdat ze uitdrukking geeft aan onze verwondering en wie verwonderd is, overdrijft

Lees meer

Geschreven op 11 april 2017

Nieuwe kaarsenhuisjes

Categorie: default

Met Pasen worden de nieuwe kaarsenhuisjes geopend. Met het nieuwe licht van Christus worden de eerste kaarsjes aangestoken als teken van hoop, geloof en liefde. Moge deze twee plaatsen haarden worden van waakvlammetjes bij het lief en het leed van de bedevaarders en parochianen die een kaarsje komen branden. De huisjes zijn nog niet helemaal klaar en afgewerkt, maar ze nodigen al wel uit om op een meer comfortabele en waardiger wijze een kaars te branden als offer voor Onze-Lieve-Vrouw.