Blog

Geschreven op 3 maart 2021

Een jaloerse God?

Categorie: default

Mijn moeder hamerde het er bij haar kinderen diep in: ‘Jaloers zijn is een groot kwaad, daar komt alle miserie van.’ In een groot gezin lag de jaloezie steeds te lonken want er was altijd wel een reden om je misnoegd te voelen omwille van de anderen. Hoe komt dit? Dat komt omdat we het niet kunnen laten om te vergelijken en ons meteen ook verongelijkt te voelen. Wat is het resultaat? Ontevredenheid, wantrouwen, onvrede… allemaal situaties die de opbouw van het gezin en het geluk dat ermee gepaard zou moeten gaan, bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dat willen we dus niet en we dienen ons dus te wapenen tegen de virus van de jaloezie!

Lees meer

Geschreven op 24 februari 2021

Opstaan uit de dood

Categorie: default

De tweede zondag in de veertigdagentijd brengt ons bij de gedaanteverandering van de Heer op de berg. De leerlingen die hiervan getuigen moge zijn, zijn verbluft van de schoonheid die ze zien. De verheerlijkte Heer is duidelijk Jezus die hen geroepen heeft en die zij volgen en tegelijk is Hij anders dan ze gewoon zijn. Wat is er gebeurd? Jezus gunt zijn leerlingen een blik in de toekomst. Zij mogen Jezus zien zoals God Hem ziet, zoals Jezus is van in de beginnen en zoals Hij altijd zal zijn. Er past maar één woord bij: Hij is heerlijk! Die heerlijkheid konden ze al horen en velen met hen. De mensen zijn buiten zichzelf van verbazing als ze Jezus horen, ze zijn verbluft als ze de wonderen zien die Hij verricht. Om nog te zwijgen van alle zieken, bezetenen, zelfs doden die niet alleen zien en horen, maar in hun eigen lichaam ervaren hoe wonderlijk Jezus is en de ontmoeting zij met Hem hebben!

Lees meer

Geschreven op 17 februari 2021

De tijd is vervuld

Categorie: default

We leven in Coronatijd! We worden er voortdurend mee geconfronteerd dat de tijd waarin we leven door het virus wordt bepaald en niet langer door wat wij zo graag willen of kunnen. Hoe straf een pandemie kan zijn dat het zelfs onze tijd bepaalt! Inderdaad, bijna een jaar zijn we in de ban van wat het virus kan en dat is een lange tijd, zo lang dat we van de Coronatijd kunnen spreken. Alle seizoenen, alle initiatieven, alle bezoeken en de afwezigheid ervan, alle feesten en de onmogelijkheid ervan… Corona is verjaard en wij met Corona!

Lees meer

Geschreven op 10 februari 2021

Een heel jaar veertigdagen !

Categorie: default

Met aswoensdag, 17 februari, begint de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. Vorig jaar zijn we die heerlijke tijd nog onbekommerd ingegaan, maar na enkele weken begon de eerste ‘lockdown’ en werd het stil. Niet alleen de verdere tijd van inkeer naar Pasen toe, ook Pasen en Hemelvaart en Pinksteren waren stil. Met een tijdje vieringen in beperkte kring en wat later nog beperktere kring, werd het na Allerheiligen opnieuw helemaal stil. Corona golft gulzig verder: een eerste golf, een tweede, een derde? We staan opnieuw voor de veertigdagentijd en we zijn bijna een jaar in Corona-modus.

Lees meer

Geschreven op 3 februari 2021

Ziek zijn en genezen

Categorie: default

In 1993 werd 11 februari uitgeroepen tot Internationale dag van de zieken. Deze datum staat in verband met de eerste verschijning van Maria in de grot van Massabielle in Lourdes in 1858. Gelovigen worden aangespoord om op die dag een bijzondere geste te doen voor de zieken in hun omgeving – een bezoekje, indien dat kan en mag, of een bloempje, een kaart, een telefoontje – en dankbaarheid te betuigen aan de zorgverleners en de mantelzorgers. We zetten op die dag even de zieken en hun naasten in het centrum van onze belangstelling. Dit is ook in deze coronatijden heel belangrijk.

Lees meer

Geschreven op 27 januari 2021

Zien - graag zien - geloven

Categorie: default

Met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) dat we op 2 februari vieren, wordt de openbaringstijd afgesloten. Het is een verruiming van de kersttijd waarin Gods Zoon getoond wordt, ‘openbaar’ wordt gemaakt.

Lees meer

Geschreven op 20 januari 2021

Straffe vrouwen

Categorie: default

Ook in Kerk en geloof vormen vrouwen het ‘sterke geslacht’. Denken we maar aan Maria die de eerste gelovige van het Nieuwe Verbond is en die als moeder van Gods Zoon ook moeder van de leerlingen en van de Kerk is. Maar er zijn er nog, de vrouwen die Jezus volgen om voor Hem en voor de leerlingen te zorgen, blijven trouw aan hun dienstbaar geloof tot onder het kruis. Maria Magdalena is de eerste die verkondigt dat de Heer verrezen is. Martha is niet alleen in de keuken dapper, zij is ook de geloofsvrouw die, als haar broer Lazarus gestorven is, de Heer tegemoet gaat. We kunnen nog een tijdje doorgaan!

 

 

 

Lees meer

Geschreven op 13 januari 2021

Geroepen? Geluisterd-gezien!

Categorie: default

Zondag 17 januari beginnen we de zogenaamde ‘tijd door het jaar’ in de liturgie. Tenminste het eerste deel van deze tijd want op 17 februari begint de Veetigdagentijd. De lezingen van deze ‘gewone’ zondag zijn buitengewoon mooi. De roeping van Samuël die ligt te slapen in het heiligdom van de Heer in de eerste lezing en in het evangeliue de roeping van de eerste leerlingen. Er wordt geroepen, maar ook geluisterd en gezien! In tegenstelling met wat we vaak vernemen in getuigenissen over roeping, valt er in de roepingsverhalen in de Bijbel heel wat ‘waar te nemen’. Ze hebben niet het vage van ‘ergens voel ik wel iets’ of het radicale ‘ik heb niets gehoord’, maar het heldere horen en zien wat we meestal voorbehouden voor wetenschappelijke waarnemingen!

Lees meer

Geschreven op 6 januari 2021

Opnieuw beginnen

Categorie: default

Bij een nieuw jaar weten we nooit wat het jaar in zich draagt maar het is zelden zo onzeker geweest als dit jaar. Wat zal de toekomst ons brengen? Wat wél zeker is, is dat het voorbije jaar ons getekend heeft en hopelijk ook essentiële zaken heeft duidelijk gemaakt waar we in de toekomst rekening mee zullen moeten houden. Het jaar 2021 staat als het ware op de drempel van een nieuwe tijd, van een nieuwe visie op de mens en op de samenleving.

Dit doet me denken aan de komst van de Messias wiens boodschap totaal nieuw was. Toen Hem gevraagd werd wie ‘de naaste’ is,  gaf Hij het antwoord o.a. in de parabel van de Samaritaan: de naaste is een vreemdeling, een vijand. De Joden in Jezus’ tijd – de priester en de leviet – waren gewoon enkel de familie en de geloofsgenoten als hun naasten te beschouwen.

 

Lees meer

Geschreven op 30 december 2020

Gezegend Nieuwjaar!

Categorie: default

Zoals ieder jaar, worden ook bij het begin van 2021 wensen uitgedeeld, uitgeschreven en uitgesproken. Dit jaar klinken ze echter anders die wensen! Wat we steeds weer hoorden: ‘En een goeie gezondheid’, meenden we wel, maar we gingen er niet van uit dat we allemaal – jong en ouder – in die goede gezondheid zouden beproefd worden als in het bijna gehele vorige jaar. Sedert vorige maart voelen we allemaal, ziek of gezond, de gevolgen van de coronapandemie. Overal, in heel de wereld, beheerst dit virus en de gevolgen ervan de hele samenleving. Het houdt ons allemaal in de bange greep en onze beste wensen voor een goede gezondheid, hoe waarachtig en gemeend ook, hebben zo’n bedreiging niet voor ogen gehad.

 

Lees meer