Begin van de Blijde Boodschap

6 december 2017

Categorie: default - 1 reactie

Begin van de Blijde Boodschap

‘Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God’, zo vangt het evangelie volgens Marcus aan en meteen is de toon gezet! In dit ene zinnetje staat in waarover het verder zal gaan. Het opent de oren en het hart om te ontvangen. Want wie wil nu geen Blidje Boodschap horen? En wie wil niet horen wat God zegt door zijn Zoon?

Maar het eerste woordje is ook van belang: ‘Begin’! Niet als een gebod, al zou dat ook wel mooi zijn: ‘Beginnen maar!’, maar als een aanduiding van tijd. Dit is het begin, een nieuw begin bovendien voor de mensheid en dus ook voor mij, voor ons.

Jezus zelf wijst regelmatrig in zijn prediking naar het begin: ‘In het begin schiep God…’ Het begin is de bron waaruit wij leven. Het begin van een mensenleven, het begin van een relatie, het begin van een opdracht, een engagement, het begin van mijn priester-zijn, het begin van mijn gedoopt-zijn, het begin van… We vergeten in de loop van ons leven met zijn wederwaardigheden, zijn zorgen en zijn vreugdes, vaak het begin van dit alles. Misschien helpt het om foto’s op te diepen die gemaakt werden bij het begin? Enkele maanden geleden zag ik voor het eerst een foto van mezelf toen ik pas geboren was. In de armen van mijn moeder, een kwetsbaar wicht. Het deed me iets, zo is het dus begonnen, ook met mij! Vijftig jaar later ligt datzelfde wicht niet meer in de armen van zijn moeder, maar in die van de Kerk die ook een moeder is! Maar het wicht is nog even kwetsbaar, misschien niet lichamelijk of toch? Alleszins als mens. Het is goed om het begin voor ogen te houden want dat maakt de toekomst mogelijk. Alle foto’s tussen die eerste en de laatsten die genomen werden, zeggen belange niet zoveel, dragen veel minder betekenis dan die éne van het begin. Omdat al die andere foto’s iets tonen van wat ik kan of niet kan. Die eerste toont wat de liefde kan en dat is oneindig meer en schoner. Nog sterker is de foto van mijn doopsel want die toont wat Gods liefde kan en doet aan mij. Het begin maakt een vervolg mogelijk en daar gaat het om in de Advent. Het begin om verder te kijken, te verlangen, te hopen, te geloven, lief te hebben totdat Hij wederkomt om alles te voltooiien en te herscheppen tot een eeuwig begin in het Rijk Gods.

Begin van de Blijde Boodschap voor u, voor mij, voor ons vraagt de moed om ons te bekeren tot het begin en ons niet vast te pinnen en vast te rijden in het verleden dat we zelf maakten. Het begin dat Gods Zoon ons aanbiedt, toont wat God kan in ons en dat is veel schoner. Johannes de doper heeft het door en geeft het door. Wij ook?

Reacties

Door Anny 19/10/18 (10 maanden geleden)

Anny

re: Begin van de Blijde Boodschap

Over mijn begin kan ik niet veel zeggen, maar het begin van mijn dochter wel, wat is het fijn om de eerste keer leven te voelen bij de zwangerschap dat kan je niet vertellen tegen mensen die nooit een kindje op de wereld heeft gezet, daarom alleen wil ik geen man zijn. Het doopsel ,eerste komunie, vormsel, plechtige komunie dat is al lang geleden. Het heden daar staan we zelf voor in. Ik hoop dat de Heer mij helpt om op de goede weg te blijven gaan. Ik moet nog veel goed maken, want vergeven alleen is niet genoeg dan blijft er nog wrok, je moet ook verlangen in je hart. Zulke dingen weet een leek niet ga naar een priester of pater, het is niet gemakkelijk om er over te praten maar nadien ben je wel op gelucht .Daar om Dank ik mijn priester en vertrouweling bedankt voor alles

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond