Dag van het Woord

21 november 2018

Categorie: default - Reageer

Dag van het Woord

Precies twee jaar geleden sloot paus Franciscus het heilig jaar van de barmhartigheid af. Hij deed dit met een Apostolische Brief, Misericordia et Misera (Barmhartigheid en ellende). Hierin geeft de paus concrete aanzetten om de barmhartigheid van God verder te vieren, te ontdekken, te beleven ook na het heilig jaar. Een van de elementen die de paus aangeeft is het organiseren van een Dag van het Woord. De Belgische Bisschoppen hebben deze dag bepaald op de eerste zondag van de Advent, de eerste zondag van een nieuw Liturgisch Jaar en waarop we telkens met een nieuwe lezingencyclus starten. Het volgende Liturgische Jaar gaan we op weg met het evangelie volgens Lucas.

De bisschop heeft gevraagd dar in de kathedralen en basilieken deze dag van het Woord bijzondere aandacht zou krijgen. Deze kerken waren in het jaar van de barmhartigheid ook de kerken waar de genade van dit bijzondere jaar ontvangen kon worden.

In de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel zullen wij op een originele en interactieve wijze het Lucasevangelie aan het woord laten. Het hele evangelie zal klinken in woord en gezang, samenzang en acclamatie. Op die manier wordt het Woord ontvangen en beantwoord en kan het verdieping krijgen door de muziek in voorzang, koor- en samenzang. Het wordt een liturgische viering waarin het Woord feestelijk mag klinken en waarin het de tijd krijgt om door te klinken. Het gaat immers niet om één of enkele stukjes uit het evangelie zoals wij dat gewoon zijn in de liturgie, maar om het volledige Lucasevangelie. We worden uitgenodigd om binnen te treden in de dynamiek die de evangelist Lucas geeft aan het evangelie, aan het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus voor ieder van ons.

Paus Franciscus nodigt ons om het Woord van God meer ruimte te geven in ons leven en samenleven. De woorden die wij ontvangen in het evangelie zijn vervuld van de liefde van God voor iedereen, voor de grenzeloze liefde in zijn barhartigheid die alles heelt. Willen wij als christenen onze roeping en zending in Kerk en wereld ernstig nemen, kunnen we dat niet los van het Woord van God. We moeten ons voortdurend laten bekeren door dit Woord en laten genezen en helen. Vandaar het belang van deze dag van het Woord.

Het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel heeft op vraag van de bisschop dan ook haar medewerking verleend aan dit initiatief. Het parochiaal zangkoor, samen met Geert Narinx en organist Filip Blokken zetten zich in om het Woord mee klank te geven. Op zondag 2 december om 18u. in de basiliek zullen wij het Lucasevangelie laten klinken. Het is geen concert, maar een liturgie, een viering waarin Gods genade in zijn Woord tot ons komt. Wij nodigen iedereen uit om mee te komen vieren.

ZONDAG 2 DECEMBER 18U. IN DE BASILIEK: DAG VAN HET WOORD

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond