Dank Kardinaal Danneels

15 maart 2019

Categorie: default - Reageer

Op 14 maart overleed kardinaal Godfried Danneels. Hij doofde zachtjes uit na een leven in dienst van de Heer en zijn Kerk. Veel is er geschreven over die lange periode dat hij aartsbisschop was van ons bisdom. Wij willen hier toch ook dankbaar denken aan zijn band met Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Een hechte en trouwe band die hij liefdevol onderhield. Bij zijn eerste bezoek als aartsbisschop vertrouwde hij het aartsbisdom toe aan de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, zo schreef hij in het Gulden Boek van de basiliek. Hij kwam graag naar Scherpenheuvel op uitnodiging voor vieringen en conferenties, maar hij kwam ook vaak onaangekondigd, in stilte, alleen om te bidden. Ik herinner mij o.a. zijn inzet voor het evangelisatieproject ‘Brussel Allerheiligen 2006’. Een project dat hem dierbaar was en waaraan meer dan 100.000 mensen deelnamen. Voor het meerdaagse congres van start ging, kwam hij bidden in de basiliek. Toen het afgelopen was en alle medewerkers moe thuis bleven, kwam hij ’s morgens vroeg naar de basiliek om Onze-Lieve-Vrouw te danken!

Toen hij in juni 2008 zijn ontslag aanbood aan de paus, was er een persconferentie op het aartsbisdom. De massaal opgekomen journalisten vroegen naar het bilan van de voorbije dertig jaar. Heel veel was veranderd, veel was niet meer wat het geweest was, veel leek minder en hopeloos. Een journalist vroeg toen naar wat de kardinaal als hoopvol zag in onze kerk. Hij antwoordde: Scherpenheuvel!

Ja, een hechte band met Onze-Lieve-Vrouw. Iedere morgen en avond, hoe laat hij soms ook thuiskwam, ging hij naar de grot achter in de tuin om te bidden bij Maria. Daar moest altijd een noveenkaars branden van Scherpenheuvel. Toen hij verhuisde, moest er in zijn tuintje ook een Mariabeeld staan. Hij zette de traditie voort en als de noveenkaarsen op waren, kreeg ik een telefoontje dat ik moest komen leveren. Hij vroef ook telkens: ‘Doe de groeten aan Onze-Lieve-Vrouw’.

Een hechte band van kindsbeen af met Maria, de moeder van de Kerk in wie hij een rotsvast vertrouwen had. Talloze malen heeft hij gebeden zoals zovelen: ‘Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.’ Moge Maria hem liefdevol ontvangen en bij haar Zoon brengen. Daar bidden wij dankbaar voor.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond