Gebedsweek

22 januari 2020

Categorie: default - Reageer

Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

Van 18 tot 25 januari 2020 zal de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen plaatsvinden waaraan het Interkerkelijk Comité voor Brussel al meer dan 40 jaar deelneemt. Het thema van die week is gekozen door een groep christelijke verantwoordelijken uit Malta en Gozo, en is genomen uit de Handelingen 28,2: ‘Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Die vriendelijkheid komt van de bewoners van Malta die Paulus ontvangen na een hachelijke reis als gevangene op een schip. De gastvrijheid die Paulus ontmoet gedurende de maanden dat hij opMalta verblijft, zijn deugddoend. Uiteindelijk is het de gastvrijheid voor de Blijde Boodschap want Paulus zwijgt niet en blijft het evangelie van Christus verkondigen. Dat is de roeping en de zending van alle christenen: de Blijde Boodschap verkondigen in woord en in daad en met grote authenticiteit. Wie getuigt van het nieuwe leven dat hij of zij in Chriostus heeft ontvangen, wordt gastvrij ontvangen want het evangelie is aantrekkelijk. Zo was het bij Pauklus in Malta destijds, zo mag het ook vandaag zijn hier en nu. Laten wij dankbaar omdat wij het evangelie mogen ontvangen in ons leven, samen met alle christenen van welke kerk of denominatie zij ook zijn, getuigen van dit heerlijke leven.

 

Programma en lezingen

 

*Eerste dag: zaterdag 18 januari 2020
Verzoening: gooi ballast overboord.
Handelingen 27, 18-19, 21; Psalm 85; Lucas 18,9.

 

*Tweede dag: zondag 19 januari 2020
Verlichting: het Licht van Christus zoeken en doorgeven.
Handelingen 27, 20; Psalm 118, 105-110; Marcus 4, 35-41.

 

*Derde dag : maandag 20 januari 2020
Hoop: de boodschap van Paulus.
Handelingen 27,22 ; 34; Psalm 27; Matteüs 11, 28-30.

 

*Vierde dag: dinsdag 21 januari 2020
Vertrouwen: wees niet bang, maar geloof.
Handelingen 27, 23-26; Psalm 56; Lucas 12, 22-34.

 

*Vijfde dag: woensdag 22 januari 2020
Kracht: breek het brood voor onderweg.
Handelingen 27, 33-36; Psalm 77; Marcus 6, 30-44.

 

*Zesde dag: donderdag 23 januari 2020
Gastvrijheid: wees buitengewoon welwillend.
Handelingen 27, 1-2, 7; Psalm 46; Lucas 14, 12-24.

 

*Zevende dag: vrijdag 24 januari 2020
Bekering: ons hart en onze gedachten veranderen.
Handelingen 28, 3-6; Psalm 119, 137-144; Matteüs 18, 1-6.

 

*Achtste dag: zaterdag 25 januari 2020
Vrijgevigheid: ontvangen en geven.
Handelingen 28, 8-10; Psalm 103, 1-5; Matteüs 10, 7-8.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond