Geprezen zijt Gij!

20 februari 2019

Categorie: default - Reageer

Geprezen zijt Gij!

 

Laudato si’! (geprezen zijt Gij!) is de encycliek die paus Franciscus schreef op 24 mei 2015. Bijna vier jaar geleden dus en toch brandend actueel. In deze encycliek benadrukt paus Franciscus de noodzaak om zorg te dragen voor de schepping. Hij vertrekt hiervoor vanuit de scheppingsopdracht die God aan de mens geeft om zorg te dragen voor de hele schepping. Maar de paus ziet ook hoe de mens die taak eng heeft opgevat zodat zijn ‘heerschappij’ over de schepping ten koste gaat van diezelfde schepping. Paus Franciscus verbindt de zorg voor de natuur ook met de zorg voor de mens en hij ziet een duidelijke link tussen de zorg voor het milieu en de zorg voor de arme. De klimaatproblematiek staat niet op zichzelf, maar is verbonden met de aandacht voor een meer rechtvaardige wereld. Deze ‘integrale’ benadering van de ecologie heeft bij het verschijnen van de encycliek veel waardering gekregen van organisaties en beleidsmensen die zich engageren voor de klimaatproblematiek. Toch is deze heldere en duidelijke stem van de Kerk afwezig bij de aanhoudende protestacties voor meer duidelijkheid en beslistheid in de actie voor een beter klimaat!

 

Christenen kunnen zich vanuit hun geloof niet onttrekken aan hun verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor de hele schepping. Vele tientallen jaren wordt vanuit christelijke hoek, niet alleen vanuit de katholieke Kerk, maar ook vanuit de protestantse gemeenschappen een oproep gedaan om meer zorg te besteden aan het milieu. De reden is dat voor christenen de schepping een geschenk is van God. Een geschenk waarvan we mogen genieten en waar we zorg voor dragen omdat het van God zelf komt. Wij zijn geen eigenaars van de schepping, maar rentmeesters. Onze opdracht is om de schepping te koesteren en te eren. De hele schepping, mens en natuur. Een opdracht voor de hele mensheid, maar waarin wij een voorbeeld in kunnen zijn. Dit kan ons christenzijn alleen maar geloofwaardiger maken.

 

Paus Franciscus heeft duidelijk gesproken, laten we die heldere stem niet vergeten en ons uiterste best doen om er naar te leven. Dan kunnen wij met Franciscus zijn zonnelied ook blij en dankbaar zingen: Laudato si’ , Geprezen zijt Gij!

 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe

en geen mens is waardig uw naam te noemen.

 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,

vooral door mijnheer broeder zon,

die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht;

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

 

 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,

door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,

door wie Gij voor ons de nacht verlicht;

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,

die ons voedt en leidt,

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede,

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,

die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven;

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer,

en dank en dien Hem in grote nederigheid.

 

Heilige Franciscus van Assisi

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond