Halfweg

6 februari 2019

Categorie: default - Reageer

Halfweg

We delen de tijd in, in jaren – we vierden een maand geleden nog nieuwjaar -, seizoenen – we zitten in de winter -; weken en dagen. Voor velen wordt een jaar ingedeeld in werkjaar en vakantie. Scholieren kennen een schooljaar dat ingedeeld is in drie trimesters met als hoogtepunt de grote vakantie! Hogeschoolstudenten en universitairen kennen het academiejaar dat ingedeeld is in twee semesters en opnieuw als hoogtepunt de hele grote vakantie! Deze laatsten zijn nu halfweg. Het eerste semester is afgelopen met de blok en de examens. Ze beginnen nu aan de tweede helft van hun werkjaar. Sommigen ontmoedigd omdat de eerste zittijd niet van een leien dakje is gegaan, anderen overmoedig omdat het juist teveel van een leien dakje is gegaan en weer anderen doen gewoon verder, al dan niet belast met wat in de eerste zittijd niet is gegaan.

We willen aandacht gegeven aan deze studenten en aan de docenten en professoren die met hen begaan zijn. We denken weleens dat ze een heel jaar doorbrengen, afwisselend op hun kot of thuis en verder in een of andere café of andere vermaakgelegenheden. Ook dat hoort er weliswaar bij nu ze meer op eigen benen staan, maar de studies blijven toch een hele opgave. De spanning is vaak groot, zo ook de leerstof die ze moeten verwerken. De druk is er ook want velen moeten slagen willen ze verder kunnen. Er zijn immers vele gegadigden voor een mooi diploma. Er is ook de druk van thuis. Studeren kost geld en niet zelden dienen de ouders zich gedurende verschillende jaren te beperken in wat ze zelf graag zouden willen om hun kind of kinderen de kans te geven om te studeren. Ook de professoren en docenten leven een academiejaar in spanning. Er zijn de lessen en de cursussen die voorbereid dienen te worden, er zijn de scripties en thesissen die begeleid moeten worden, er zijn de artikels, boeken en allerlei bijdragen die geschreven moeten worden, er zijn nog meer artikels en boeken die gelezen dienen te worden en dit alles opdat de studies voor de studenten de moeite waard zouden blijven.

In onze parochies leven we mee met het wel en het wee van de leerlingen van de lagere scholen. We zien hen, leven op het ritme van de schoolbel, we zien hen voor eerste communie en voor de vormselvoorbereiding. De middelbare scholieren zien we ook als ze met de fiets of de bus vertrekken en weer toekomen, we zien en horen ze in de straten. Maar de hogeschoolstudenten en de universitairen, die zien we veel minder. We merken ze niet op onder onze neus want ze zitten achter hun boeken thuis of in Leuven, Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel of waar dan ook. We horen wel eens hun ouders of grootouders, zeker op het moment dat er examens zijn. We zien hen kaarsen aansteken en bidden dat het allemaal goed mag gaan. Maar ze voelen zich vaak zo onmachtig omdat er afstand is tussen hen en hun studenten, tussen hen en de vakken die ze moeten afleggen.

Daarom: jullie zijn halfweg beste studenten aan de hogescholen en de universiteiten! Jullie zijn halfweg, beste docenten en professoren! Jullie zijn halfweg, beste ouders en grootouders en supporters van de studenten! Laten we hen allen bijstaan met begrip, geduld en gebed voor de tweede helft die begonnen is.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond