‘Het is goed dat wij hier zijn’

13 maart 2019

Categorie: default - 1 reactie

‘Het is goed dat wij hier zijn’

 

Op de berg verschijnt Jezus als de verheerlijkte heer aan Petrus, Johannes en Jakobus. Dit drietal onder apostelen wordt door Jezus vaker in het evangelie uitverkoren om getuige te zijn van wonderen. Zij zijn de geprivilegieerde leerlingen voor wie een tipje van de sluier wordt opgelicht en die meer mogen (kunnen) zien dan de andere leerlingen.

Is het zo ook niet op onze dagen? Zijn wij, die de Heer ontmoeten in de vieringen van de eucharistie geen bevoorrechte leerlingen? Niet alleen omdat in onze parochies de eucharistie nog gevierd wordt, in tegenstelling tot op vele andere plaatsen, maar omdat wij er ook aan deelnemen? Het aanbod is er, maar gaan we op de uitnodiging in om de verheerlijkte Heer te ontmoeten in Woord en brood en in de gemeenschap van onze broeders en zusters?

Zoals Petrus, Johannes en Jakobus, worden wij uitgenodigd om Jezus te ontmoeten. We kunnen de reactie van die drie ook op ons leven leggen. ‘Klaarwakker geworden, zagen zij zijn heerlijkheid.’ staat er. Hoe is het met ons gesteld als wij de eucharistie vieren. Kennen wij diezelfde verwondering die ons klaarwakker maakt om te zien en te ontvangen de heerlijkheid van Gods aanwezigheid in zijn Zoon? Want heerlijk is die ontmoeting. Heerlijk zijn de woorden die wij ontvangen, de taal van de liefde die Hij spreekt en heerlijk is het om zijn gebed voor ons te horen en er ons leven aan te verbinden. Nog heerlijker is het om Jezus te mogen ervaren, allerdichtst in ons leven als wij zijn lichaam ontvangen. Heerlijk is het om dit met broeders en zusters blij uit te vieren en nog heerlijker is het om deze wonderlijke ontmoeting verder te beleven in ons dagelijkse leven.

Petrus reageert als eerste en hevigste: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn.’ Hij wil er zelfs blijven, maar dat is niet de bedoeling. Uit die heerlijke ontmoeting volgt een zending en die gaat naar Jeruzalem, naar het lijden en het kruis, naar het verworpen worden door de oudsten en de schriftgeleerden en nog vele anderen, zelfs door de leerlingen. Maar op de berg is dat alles nog veraf, zover dat Petrus alleen maar de heerlijkheid van het moment ziet. Zijn ook wij blij en dankbaar als de Heer zich aan ons toont in de viering van de eucharistie? Vinden wij het ook ‘goed’ dat wij er bij zijn? Overspoelen allerlei bekommernissen en bedenkingen ons tijdens het heerlijke moment van samenzijn of laten wij het ‘goede’, zelfs ‘beste’ op dat moment ook toe?

Ook God is van de partij in de ontmoeting op de berg: ‘Dit is mijn Zoon, de uitverkorene, luistert naar Hem.’ Het leven van Jezus is een geschenk van God zelf, Hij heeft al zijn liefde in zijn Zoon gelegd opdat wij ze zouden ontvangen in de overvolle maat. Luisteren wij naar Hem, dankbaar om dit Godsgeschenk?

De veertigdagentijd is een uitgelezen tijd om deze genade te ervaren en te beleven. Laten wij het doen, klaarwakker en dankbaar.

Reacties

Door Samantha Diepvens 13/07/20 (1 jaar geleden)

Samantha Diepvens

re: ‘Het is goed dat wij hier zijn’

Ik ben steeds blij als ik de eucharistie viering mag bijwonen. Ik laat het goede , zelfs het "beste" toe op dat moment. Uw woord vult mij met zoveel heerlijkheid dat ik er steeds meer van wil. Inderdaad , heerlijk is de ontmoeting en hier ben ik zo dankbaar voor. Tijdens de eucharistie viering werd gevraagd, heb je de Heer ontmoet? Ja. En hoe was het? Heerlijk!!!!! Dat we hier veel aan mogen herinnerd worden tijdens de veertig dagentijd.
S.D

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond