Hij komt! Hij komt!

28 november 2018

Categorie: default - 1 reactie

Hij komt, Hij komt!

De kleinsten onder de gelovigen zijn deze dagen vervuld van verwachting om de komst van de Sint en vermoedelijk nog meer om de boodschap die hij meebrengt. Die boodschap is allereerst dat de kinderen braaf zijn en die wordt vervolgens verduidelijkt door de cadeautjes die als beloning voor zoveel volgehouden braafheid gul gegeven worden. Zijn de kinderen hier blij mee? Ja, want niet alleen de volwassenen willen de onderscheiding van ‘braaf zijn’ ontvangen, ook de kinderen horen graag deze hoge bevestiging. Om van de geschenken nog maar te zwijgen! Bovendien op bestelling gebracht aan huis! Alle reden tot tevredenheid, alle reden ook om gedurende weken in gespannen verwachting uit te kijken naar de morgen van 6 december en de verwachting wordt zelden een ontgoocheling want met kleingelovigen speel je niet. Hoe klein ze zelf ook zijn, hun geloof is groot en daar gaan we eerbiedig en waarachtig mee om.

Met de eerste zondag van de advent wordt onze verwachting gewekt voor de wederkomst van Christus. Hij die gekomen is en die wij kennen en beminnen, komt terug. Jezus zegt het met stelligheid in het evangelie ‘Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen, op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.’ De advent wil de verwachting van de wederkomst van de Mensenzoon aan het einde der tijden opwekken door te kijken naar de verwachting in het oude verbond van de Messias. Het moment dat de beloften van God vervuld worden is aangebroken bij de eerste komst van Christus. Dat weten we en dat zien we op iedere bladzijde van het evangelie gebeuren. Gesterkt door dat geloof willen wij ook sterk zijn in de verwachting van zijn wederkomst. Wij willen Hem immers kunnen herkennen en daarom oefenen wij onze oren door de Blijde Boodschap te horen. Wij willen Hem kunnen zien en daarom oefenen wij onze ogen om Hem te herkennen in de armen en de zwakken. Wij willen Hem kunnen voelen en daarom openen wij hart en handen om aan de ‘minsten van de zijnen te doen en dus aan Hem’ in goede werken, in goede daden, in overtreffende trappen van liefde die ons de smaak van het evangelie, de smaak van Christus geeft.

Wij kijken gespannen uit, getroost, uitgenodigd en uitgedaagd door het getuigenis van gelovigen van alle tijden die de aantrekkelijkheid van Christus hebben ervaren en zich eraan hebben overgegeven in een oprecht heilig leven. Zij zingen met ons mee het lied van de hemel en de aarde: Hij komt, Hij komt, gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge!

Dag aan dag groeien wij in de advent in die verwachting die concreter en concreter wordt want diegene die komt is geen on bekende, maar een geliefde. Iemand die zal zeggen dat wij braaf zijn, want Hij heeft dat bij zijn eerste komst ook gezegd. Iemand die ons zal belonen voor ons verlangen, onze liefde voor Hem want ook dat heeft Hij overvloedig gedaan aan allen die Hem in het evangelie ontmoeten. De Heer speelt niet met ons, Hij ontmoedigt ons niet. Integendeel de kleingelovigen zijn Hem dierbaar, ook dat weten wij. ‘Wat Gij in mijn naam vraagt, gelooft dat ge het al ontvangen hebt’, zo heeft Hij eerder gezegd en zo is het ook. Op 25 december zullen we het al met vreugde kunnen proeven, zien, horen, ervaren als het Kind klein, maar groot in de Liefde in de kribbe ligt en ons smeekt om in onze armen, in ons hart en ons leven opgenomen te worden. Het zal nog duidelijker zijn wanneer Hij wederkomt: ‘Richt dan uw hoofden op en heft uw hoofden omhoog wantr uw verlossing komt nabij’.

Reacties

Door bertens anny 26/02/20 (1 jaar geleden)

bertens anny

re: Hij komt! Hij komt!

Een klein kind stel je niet teleur, en in Sinterklaas is hun geloof oprecht, en de mama en papa hebben er evenveel plezier aan. Mogen wij met zijn allen, ook zo gespannen wachten op de komst van onze Heer. De advent begin op 2 december laten wij ons hoofd buigen en wachten op de komst van het Kindje Jezus. En wees blij, Hij komt Hij komt

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond