Magnificat !

8 december 2011

Vlak voor Kerstmis komt Maria op de voorgrond. Niet dat zij deze ereplaats zoekt, integendeel. Zij schrikt van de boodschap die de engel Gabriël voor haar heeft: zij zal moeder worden van Gods Zoon. Dat is toch te groot voor een eenvoudig meisje uit Nazaret. Maar God zoekt juist de eenvoud op om grote dingen te doen. Tegenover ‘eenvoud’ staat ‘meervoud’. Meervoudig is hij of zij die niet kan kiezen, die zich niet helemaal kan overgeven omdat er teveel zijwegen zijn, te veel aanbod is. Maria is eenvoudig en zegt dan ook uit het diepst van haar hart: ‘Mij geschiede naar uw Woord.’ Zij kiest voor God en voor wat Hij met haar voorheeft. Een gelukkige keuze waarvoor generaties haar zalig  prijzen. Door haar eenvoudig ‘ja’, ontvangen wij de volle maat van Gods liefde. Niet langer woorden vol verlangen en verwachting uit de mond van profeten gesproken, maar het ‘vleesgeworden Woord’. Niet langer iets om naar uit te kijken, maar Iemand die wij kunnen ontmoeten. Niet alleen toen, tweeduizend jaar geleden van de kribbe tot het kruis, maar ook nu telkens als wij zijn Woord horen en zijn liefde ontvangen in de sacramenten. En dat allemaal door het eenvoudige ‘ja’ van Maria.

 

Hoe zit het met onze eenvoud en ons ‘ja’? Want ook aan ons wil God grote dingen doen. Hij laat zich niet beperken tot wat menselijkerwijze gesproken mogelijk of onmogelijk is. Hij is groter, zijn liefde machtiger dan onze twijfel en ongeloof. Maria heeft zich daaraan overgegeven. Zij had geen theologische vorming om wat haar overkwam te duiden, te ‘begrijpen’. Zij had alleen haar eenvoud en dat was voor God genoeg om zichtbaar te worden. Missen wij die eenvoud niet in onze complexe meervoudigheid? En waarom hebben wij haar niet meer lief? Is het uit angst om door rechtuit te kiezen teveel te verliezen? Maar dreigen wij niet alles te verliezen als we niet voluit kiezen? Is het misschien omdat wij te weinig geloven in God die ons zoekt, rusteloos, omdat Hij ons liefheeft? ‘Overgave’ is het sleutelwoord, het is een werkwoord ook, maar dan een waarbij wij ons niet hoeven uit te sloven omdat God het werk doet.

Als wij in de advent naar Maria kijken, dan lijkt het allemaal zo gewoon voor haar. Dat is het ook, ook voor ons!

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond