Maria in de mei

30 april 2018

Categorie: default - 1 reactie

 

Maria in de mei

 

De meimaand doet iets met een mens. Er gebeurt zoveel om je heen dat een mens blij maakt en soms weet hij niet eens waarom. Wel, omdat het mei is! In de natuur heeft de lente zich een plaats veroverd op de winter. De dorre takken hebben frisse groene bladeren en bloesems, de dieren zijn bezig met het nieuwe leven in het bouwen van nesten, het voeden van de kleintjes… de schapen hebben lammetjes gebaard, de vogels kuikens… je kunt er niet naast zien: allemaal nieuw leven. En ook de mens kan het niet laten om mee te doen. Voor de tuinders is er een hoop werk in de hof. Het rotte van de herfst moet ondergespit worden, de aarde moet zich kunnen openen voor nieuw zaad, voor nieuwe planten want er moeten vruchten voortgebracht worden. Het onkruid is er ook weer! Het schiet op, vlugger dan het zaaigoed. Er moet al weer gegoten worden, zorg gedragen worden voor het nieuwe leven. Trouwens je voelt het in je bloed ook bruisen. De lente geeft nieuw bloed en dat zullen we geweten hebben. Het hoesten van de winter is gaan liggen, de sjaals en de wanten zijn opgeborgen, de dikke jassen naar de droogkuis, de dunne hangen kleurrijk en licht om onze schouders. We gaan weer rechtop na maanden gebukt van de kou en de regen te hebben moeten leven. We gaan weer naar buiten na lange maanden quarantaine bij het vuur binnen. De mei doet iets met een mens!

Ook de Kerk voelt de mei kriebelen. Het is altijd paastijd en dat is de tijd van de vreugde om de verrezen Heer. Om het leven dat de dood heeft overwonnen, om de verzoening die sterker is dan de zonde, om de nieuwe mens die wij in ons doopsel zijn geworden. Het is ook de tijd van uitkijken naar de gave van de heilige Geest. De Geest van God die ons alles in herinnering zal brengen wat Christus gezegd en gedaan heeft. Die ervoor zal zorgen dat wij dezelfde dingen zullen doen als Jezus, zelfs groter, heeft Hij gezegd. De Geest die ons zal troosten en vertroosten bij tegenstand en verdriet. De Geest die alles nieuw maakt, telkens weer, onophoudelijk. In de mei gebeurt ook in de Kerk de verwachting naar het nieuwe leven, groeit het verlangen ernaar en het geloof dat het zal gebeuren.

In de meimaand staat ook Maria daar, jong en vol verwachting, overlopend van geloof in de grote dingen die God aan haar doet. Zij is beeld van de Kerk, zij toont de verwachting, de eeuwige jeugd, het frisse geloof waartoe de Kerk geroepen en begenadigd is. Maria roept in ons wakker dat ook wij als gelovigen jong en nieuw zijn, vol geloof in de belofte van het nieuwe leven dat God ons zal geven. Ik geloof dat we daarom in de mei het Mariabeeld en de ontelbare kapelletjes die haar beeld een onderkomen geven, versieren met lentebloemen, met licht, met gebed ‘Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U’. En Maria versiert ons, zij kijkt met haar eeuwig jonge blik ons aan, zoals ze de leerlingen heeft aangekeken toen zij de Geest aan het verwachten waren. In de mei bezoeken wij Maria, daar waar ze is, in Scherpenheuvel en in tal van plaatsen waar mensen eeuwenlang haar hebben bezocht en waar zij gastvrij door haar werden ontvangen. Plaatsen waar generaties gelovigen de genade hebben ervaren van Maria’s aanwezigheid, waar ze genezing en heling hebben gevonden. Plaatsen door Maria aangewezen, plaatsen die mensen verlangend naar haar hebben aangeboden. Plaatsen waar de hemel de aarde raakt, zonder angst omdat Maria er is. Wij bezoeken Maria en groeten haar, zoals bij de ontmoeting van Maria en Elisabeth, haar bloedverwante. Ontmoeting van geloof, vreugde, nieuw leven waar het menselijkerwijze onmogelijk was, nieuw leven dat toont dat voor God alles mogelijk is. We vieren op de laatste dag van de mei ‘Maria bezoek’. Een heerlijk feest dat de Mariamaand zo mooi uitdrukt. Het had ook in het begin van de mei kunnen gevierd worden, maar het staat op de laatste dag opdat de vreugde van de mei zou duren, een jaar lang, een leven lang.

 

Reacties

Door Anny 20/08/19 (1 jaar geleden)

Anny

re: Maria in de mei

Ik ben blij dat Maria zo gevierd wordt, en voor mij is Maria de mooiste en de beste Moeder die je u kunt wensen. Ik heb veel tegenslag in mijn gezin, moest ik mijn geloof niet hebben wat had ik dan gedaan? Door een grote tegenslag ( overlijden van mijn moeder ) heb ik mijn geloof terug gevonden, het is alsof je naar de kerk getrokken wordt in mijn geval. Ik ben de HEER dankbaar daarom, ik vind daar troost en voel me daar niet alleen, het maakt mij rustig. Daar om Dank ik Vader, en zoon en de Heilige Geest. Ook dank ik voor alles wat ik heb mogen ontvangen het goede en het kwade, en wat er nog komt. Bedankt voor alles Vader, Zoon en Heilige Geest

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond