Maria, moeder van de kerk

30 mei 2018

Categorie: default - Reageer

Paus Franciscus nodigde de hele Kerk uit om op Pinkstermaandag het feest te vieren van Maria, moeder van de Kerk.

De zalige paus Paulus VI had na het concilie die mogelijkheid

voorgesteld en in een aantal landenwerd dit feest ook gevierd.
Nu dus ook bij ons! Met vreugde hebben we in Scherpenheuvel in de
liturgie Maria geëerd als onze moeder. Jezus zelf geeft zijn geliefde leerling,
Johannes, aan de zorg van zijn moeder en Maria wordt door
Jezus ook toevertrouwd aan Johannes:
‘Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder’. Jezus begrijpt op het kruis
dat de leerlingen zonder het geloof van Maria een heel moeilijke tijd tegemoet
zullen gaan. Ze hebben Maria nodig wanneer ze wachten op
de komst van de Heilige Geest. Maria kent de werking van de Geest, ze
heeft zich er helemaal aan overgegeven en is moeder geworden van
Gods Zoon. De leerlingen weten dit en de nabijheid van Maria als ze
wachten op het onbekende is dan ook een steun. Maria is immers getuigend
nabij: zij weet uit ervaring wat er gaat gebeuren. Het gebed van
de leerlingen wordt door Maria’s aanwezigheid een vurig gebed.
Zoals bij de leerlingen toen, is Maria ook nu bij ons. Zij waakt met
haar grote geloof bij ons zwakke geloof. Zij is bij ons als we bidden
en zij maakt ook ons gebed vurig. 
Zoals de leerlingen toen, kennen ook wij de twijfels, de angst,
de mislukking, het gevoel dat we willen opgeven. Bij Maria komen
ook onze verzuchtingen terecht. Als we alleen almaar lezen wat mensen
in Scherpenheuvel op intentiebriefjes aan Maria toevertrouwen,
zien we dezelfde grote noden die het hart en het geloof aanvechten,
zoals toen bij de apostelen. Ook nu bewaart Maria dit alles in haar hart
en brengt het bij haar Zoon. Haar geloof verheft ons boven onze noden
en kwetsbaarheid en brengt ons dichter bij haar Zoon. Ons gebed,
onze verzuchtingen, onze hartenwensen en wat op onze lever ligt,
wordt tot vuriggebed.
Maar Jezus heeft zijn moeder ook aan de Kerk toevertrouwd opdat wij
voor haar zouden zorgen, zoals Johannes voor haar zorgde en haar
bij zich in huis nam. Ook dat zien wij gebeuren op plaatsen waar Maria
dichtbij de mensen staat. Tallozen komen deze maanden Maria
groeten als hun moeder. Ze dragen zorg voor haar wanneer ze tot
haar bidden, haar eren met weesgegroeten, liederen, bloemen, kaarsen.
Ze vergeten hun moeder niet en het doet zeker deugd aan haar
hart. Maar ook in het bidden, voorleggen van hun bekommernissen,
verlangens en vreugdes, bevestigen ze Maria als hun moeder, want
eenmoeder is blij dat haar kinderen naar haar toe komen en dat zij voor
hen kan zorgen. Zo zitten moeders ineen, zoisookMaria.
Maria, moeder van de Kerk dus, maar ook de Kerk die haar moeder
liefheeft.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond