Moge allen één zijn!

9 januari 2019

Categorie: default - Reageer

Mogen allen één zijn!

De internationale gebedsweek voor de eenheid onder de christenen, is een verderzetten van het gebed van Jezus Christus zelf voor zijn lijden en sterven voor diezelfde eenheid: ‘Mogen allen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben. Mogen allen één zijn opdat de wereld gelove in Mij.’ Het gebed dat wij in het evangelie volgens Johannes terugvinden en dat ons een blik geeft in het hart van Jezus zelf, loopt over van liefde voor alle mensen. Geen aangelengde liefde als een soort ‘oplossing’ in water, maar dezelfde liefde die er is tussen de Vader en de Zoon: ‘Zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben’.

Vlak voor Jezus zijn liefde voor ons tot het uiterste toe toont op het kruis, bidt Hij opdat die liefde onder ons zou heersen als het eerste en het laatste woord in ons leven en samenleven. Voor die liefde is Gods Zoon mens geworden, heeft Hij onder ons gewoond. Die liefde zien wij in al haar overvloed gebeuren in het evangelie, in elke ontmoeting die Jezus heeft. We zien ook het effect van die liefde: heelheid, nieuwheid, nieuw leven… in elke mens die gelooft in Jezus. Het geeft geloofwaardigheid aan het evangelie, aan Jezus zelf en daar is het Hem ook om te doen: ‘Opdat de wereld gelove in Mij.’

De geloofwaardigheid van Jezus is nog steeds aan de orde. Het gaat niet om de geloofwaardigheid van de christen of zelfs van de Kerk op zich, maar om de geloofwaardigheid van Jezus en zijn evangelie. Daarin zit ook onze zending vanuit ons doopsel waarin wij kind van God zijn geworden en broer of zus van allen die in Hem geloven. Hoe zouden wij die genade van ons ‘in Christus zijn’ geloofwaardig kunnen beleven als er geen diep en oprecht verlangen in ons leeft om één te zijn. De apostel Paulus ziet de eenheid in het Lichaam van Christus dat hij als beeld gebruikt om de Kerk aan te duiden. En in dat lichaam heeft ieder deel het andere nodig om lichaam te kunnen zijn. Zonder eenheid geen lichaam. Zonder eenheid geen Lichaam van Christus…zijn Kerk.

We kunnen Christus dus verduisteren door die eenheid waarvoor Hij gebeden heeft en zijn leven voor heeft gegeven niet te betrachten en ons er van harte voor in te zetten. Wie als christen zich isoleert van zijn broeders en zusters, van al diegenen die in Christus geloven en die door Hem tot nieuw leven zijn opgewekt in het doopsel, trekt Christus uiteen, verdeelt Hem die juist voor de eenheid heeft geleefd en is gestorven. We kunnen Christus niet in het licht plaatsen van ons leven en samenleven zonder van ganser harte onze broeders en zusters te beminnen met dezelfde liefde die Christus heeft getoond.

Ieder jaar worden christenen van over de hele wereld en van alle verschillende gemeenschappen uitgenodigd om zich te bekeren tot die eenheid die Christus zelf is en waarin Hij geloofwaardig en effectief zichtbaar wordt. Van 18 tot 25 januari (feest van de roeping van Paulus) worden we dag aan dag uitgenodigd om voor en met elkaar te bidden. Leidmotief is dit jaar: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’ uit het bijbelse boek Deuteronomium.

Dag 1: vrijdag 18 januari: Laat het recht stromen als water (Amos 5, 22-25 – Lucas 11, 37-44)

Dag 2: zaterdag 19 januari: Laat uw ja ja zijn, en uw neen neen (Efeziërs 4,22 – Mattheüs 5, 33-37)

Dag 3: zondag 20 januari: De Heer is vol liefde en medelijden (Psalm 145, 8 – Mattheüs 1, 1-7)

Dag 4: maandag 21 januari: Wees tevreden met wat u hebt (Hebreeën 13,1-5 – Mattheüs 5,25-34)

Dag 5: dinsdag 22 januari: Om aan armen de Blijde Boodschap te brengen (Amos 8,4-8 – Lucas 4,16-21)

Dag 6: woensdag 23 januari: De Heer is van de machten, is zijn naam (Jeremia 10,12-16 – Marcus 16,14-15)

Dag 7: donderdag 24 januari: Vrouw, groot is uw vertrouwen (1Samuel 1,13-17 – Mattheus 15,21-28)

Dag 8: vrijdag 25 januari :  De Heer is mijn licht en mijn heil (Psalm 27,1-4 – Johannes 8,12-20)

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond