Oktober - rozenkransmaand

3 oktober 2018

Categorie: default - 2 reacties

Oktober – rozenkransmaand

We kijken naar Maria want oktober is ook Rozenkransmaand, omdat het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans op 7 oktober gevierd wordt in de liturgie. Voor velen is het hele jaar door rozenkransdag, want het vertrouwde gebedssnoer is nooit veraf!

De rozenkrans bidden is met Met Maria bidden, is met Maria geloven, hopen en liefhebben in de blije, de droevige, de glorierijke momenten van ons leven. Het is een levensnabij gebed, dicht bij de werkelijkheden die wij dagelijks ervaren, maar omdat Maria meebidt, wordt het ook een gebed heel dicht bij haar Zoon en bij de Vader. Terwijl wij bidden, brengen we in herinnering het heil dat God ons door zijn Zoon heeft geschonken en dat door Maria’s geloof tot ons is gekomen. Wanneer wij ons leven verbinden met de blije, droevige en glorierijke momenten in het leven van Jezus, wordt ons lied en ons leed verheven, het wordt gezegend. het is niet zomaar een litanie van miserie of geluk die we laten klinken, neen, door ons leven in al zijn kleinheid, zwakheid, beperkheid, kwetsbaarheid, schoonheid te verbinden aan dat van Jezus, wordt ons leven geheiligd.

Bovendien stamelen wij met ons schamele geloof gebeden, maar omdat Maria meebidt in het rozenkransgebed, kunnen wij ons kleine geloof enten op het hare. Telkens wanener Maria met ons meebidt, zegt ze: “Geloof maar, heb maar vertrouwen, ik heb dat ook gehad en zie: mijn kleinheid heeft God groot gemaakt!”. We moeten geen volleerde bidders zijn – als die er al zijn – om oprecht voor God te staan. Hij vraagt niet dat we perfect zijn en Hij valt niet over onze stamelende woorden. Maar het doet wel deugd als Maria meedoet, als zij als een zuster naast ons staat en met ons meebidt.

Het rozenkransgebed helpt ook om ons bidden eerlijk te houden. We blijven niet hangen bij de blijde of bij de droevige of bij de glorierijke mysteries. We bidden ze allemaal. We kijken naar het volledige leven van heil van Christus en niet een klein stukje ervan dat wij koesteren. We staren ons ook niet blind op onze eigen miserie of geluk, alles krijgt zijn deel en dus wordt ons gebed eerlijker en evenwichtiger. Immers, er is altijd reden om te klagen in ons gebed, ook om te vragen, maar ook om te danken en om ons geluk te tonen.

Het rozenkrans gebed geeft ook evenwicht in ons bidden doordat we niet alleen naar Christus en onszelf kijken, maar ook naar onze broeders en zusters. Als Maria Ja zegt op de vraag van God, doet zij dat niet alleen voor mij, maar voor iedereen, voor het heil van heel de wereld. Als Jezus geboren wordt in Betlehem, is dat niet alelen voor zijn ouders, voor de herders en de wijzen, maar voor alle mensen van de hele wereld en van alle tijden die Hij met Gods liefde wil redden. Als Jezus op het kruis sterft, is dat niet alleen om mij te verzoenen met God, maar alle mensen. We kunnen zo bij iedere statie zien hoe ons geloof tenvolle recht doet aan ons leven in al zijn omstandigheden, maar ook aan ons samenleven met onze broeders en zusters veraf en dichtbij.

Het bidden van de rozenkrans is eenvoudig, het is geen complex gebed dat om bijzondere aanleg vraagt, daarom is het ook zo oprecht! Het verheft zich niet boven alle andere vormen van gebed, daarom is het zo Bijbels. Het is een gebed dat klinkt en zingt vanuit het hart, dat van ons, dat van Maria en dat van God de Vader. Daarom is het zo heerlijk. Het verbindt ons met Jezus Christus, het maakt ons Heer-lijk.

 

Reacties

Door Samantha diepvens 24/10/19 (1 jaar geleden)

Samantha diepvens

re: Oktober - rozenkransmaand

Bedankt voor de mooie uitleg en verhelderende tekst die meer duidelijkheid geeft aan de rozenkrans. Liefs samantha

Door bertens anny 24/10/19 (11 maanden geleden)

bertens anny

re: Oktober - rozenkransmaand

De rozenkrans is voor mij het mooiste gebed, het doet echt goed als ik het elke avond bid. Het brengt mij korter bij Maria, dat voel ik. Maar ik vraag niet altijd, ik Dank ook voor alles wat Maria heeft Door staan, ook de God De Vader, en de Heilige Geest en voor al Jezus Christus.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond