Plaats genoeg!

26 december 2018

Categorie: default - Reageer

In de kerstnacht konden we ons ergeren aan de mededeling dat er geen plaats was in de herberg voor de hoogzwangere Maria. Geen bed, maar een kribbe voor de Zoon van God. Onmiddellijk wordt de boodschap van het evangelie al duidelijk wanneer er in de stal van het onaanzienlijke Betlehem plaats genoieg is voor iedereen. Voor de bonkige herders en voor de wijzen die komen uit de heidenvolken. Ze worden allen verwelkomd, ze vinden er allen overgrote vreugde, ze ontvangen allen het grootste geschenk: Gods liefde. Herodes wil nog tegenhouden met zijn politiek van terreur die er enkel op gericht is om zelf aan de macht te blijven. De vromen van Israël doen er ook niet veel moeite aan. Zij rusten verder ondanks de duidelijke woorden van de profeten en de daden van Johannes De Doper. ‘Stille nacht’ alom!

De engelen daarentegen en zelfs de sterren maken de boodschap van Godswege duidelijk en blij. Ze zingen en blijven zingen: ‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer!’ De hemel is niet stil, God zwijgt niet. Hij nodigt uit om zijn Zoon te ontvangen: ‘Dit is mijn Zoon in wie Ik welbehagen heb, luistert naar Hem!’, dringt Hij bij ons aan. De stal staat daarom open voor alle mensen in wie God welbehagen heeft, zijn Zoon en allen tot wie Hij zal spreken, allen voor wie Hij zijn leven zal geven: de uitgestotenen, de vreemden, de armen, de hongerigen, de melaatsen, de zondaars… voor iedereen is er plaats in het hart van God. Met het hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen), is dat de vreugde die wij ontvangen: ook wij, vreemden - niet behorend tot de stammen van Israël – zijn welkom bij Jezus. Ook wie ontvangen Gods liefde in de volle maat. Er is liefde genoeg in het hart van de Heer, er is plaats genoeg. Vanuit deze ervaring die wij in dit heerlijke feest vieren, mogen wij op onze beurt onze harten grenzeloos en wijd openzetten want sedert de komst van Christus is er ook bij christenen plaats genoeg voor iedereen.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond