Uw 'ja' moet 'ja' zijn

12 februari 2020

Categorie: default - Reageer

‘Uw ja, moet ja zijn’

In het evangelie geeft Jezus een duidelijk antwoord aan hen die menen dat Hij wet en profeten is komen opheffen. Die kritiek komt natuurlijk vanuit de wetgeleerden, de schriftgeleerden en de farizeeën die Jezus in een slecht daglicht willen stellen – om het zacht uit te drukken. Jezus is ferm in zijn antwoord en ‘Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet’. En Hij bezweert ieder die de wet opheft of naar de eigen hand zet. De wet is geen ‘vodje papier’, voor Jezus. De wet komt van God en voert naar God en is dus heilig en moet als zodanig onderricht en geëerbiedigd worden. Jezus gaat nog verder dan de wet in de voorbeelden die Hij geeft. Het gaat immers om Gods gerechtigheid die Hij toont in woord en in daad. Waar de wet zich tevreden stelt, gaat Jezus verder met bepalingen die Gods gerechtigheid zichtbaar maken in onze relaties, in ons samenleven.

 

Wie dus meent dat Jezus het ons gemakkelijk maakt en alles goed vindt, zolang wij het maar goed vinden, die kan maar beter oppassen. In die zin moeten wij ook de duidelijke uitnodiging verstaan: ‘Uw ja, moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt is uit den boze.’ Dat vinden wij natuurlijk ook, maar waar zeggen we ‘ja’ of ‘neen’ op? Op wat wij vinden, men, wensen, verlangen of op wat God wil, op zijn verlangen naar gerechtigheid? Wat Jezus vraagt en wat Hij zelf ook doet, daagt ons uit om verder te gaan, verder dan wat we ‘nodig’, ‘noodzakelijk’ of ‘haalbaar’ vinden. Ons geloof belijden, beleven en vieren is geen vrijblijvende zaak, het vraagt veel, heel veel en vaak veel meer dan we aankunnen. Het nieuwe verbond begint echter met een eenvoudig, maar totaal ‘ja’, namelijk dat van Maria. Een gelovige die Gods Geest heeft ontvangen en met heel haar leven getuigt dat ‘voor God niets onmogelijk is’. Ook wij hebben diezelfde heilige Geest ontvangen in ons doopsel en vormsel om in die kracht ‘ja’ te zeggen, voluit zodat Gods vruchtbaarheid zichtbaar kan worden in ons gelovig zijn. Onze gerechtigheid moet die van de farizeeën en schriftgeleerden verre overtreffen, wil Jezus. Laten we dus de wet ernstig nemen, de hele wet en de profeten én die van de liefde tot de naaste.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond