Verwondering

2 januari 2019

Categorie: default - Reageer

Verwondering

Met het hoogfeest van Kerstmis begint de kersttijd en die duurt tot en met het feest van de Doop van de Heer. De meeste mensen wachten hier niet op om hun kerstboom en kerststal weer op te bergen. Ze zijn nochtans te vroeg!

Op het Sint-Pietersplein in Rome – en op tal van andere plaatsen – blijft het kersttafereel staan tot en met het feest van de Opdracht van de Heer op 2 februari, ook wel bekend onder de benaming Maria Lichtmis. Heel de tijd van Kerstmis tot de Opdracht van de Heer wordt de openbaringstijd genoemd. Jezus wordt geopenbaard, getoond en het heil dat Hij brengt wordt zichtbaar, aan het licht gebracht.

In beide feesten is Maria prominent aanwezig. In de dageraadsviering van Kerstmis zien we hoe de herders als eersten een bezoek brengen aan het kind in de kribbe. Ze zijn verwonderd over wat ze zien en allen aan wie ze het verkondigen zullen dat ook zijn. Ook Maria is verwonderd over dit bezoek en ‘bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf’.

Bij de opdracht van hun zoon in de tempel, horen Maria en Jozef nog veel meer uit de mond van de vrome Simeon.

Beide zijn ze verwonderd over wat van hun kind gezegd werd. En Simeon voegt er nog zegenend aan toe dat door Jezus ‘de gezindheid van vele harten openbaar moge worden’. De tijd van openbaring van wie Jezus is, duurt natuurlijk een heel liturgisch jaar lang. Maar deze tijd is er ook opdat onze harten openbaar zouden worden. Maria kan ons daarbij helpen. Zij is verwonderd over wat over haar Zoon gezegd wordt, zowel door de ongeletterde herders als door de veelgeletterde Simeon. En zij bewaart die woorden in haar hart en overweegt ze. Een heel jaar lang mogen wij ons verwonderen over wie Jezus is, hoe Hij weldoende rondgaat, hoe het Rijk Gods in Hem aanbreekt. Heerlijke woorden en daden die ons in het hart raken en die we overwegen. En ons leven gaat open, ons hart wordt openbaar!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond