Zalig en gezegend nieuwjaar

2 januari 2020

Categorie: default - Reageer

Het nieuwe jaar is al ingezet en de meeste wensen zijn al gegeven en ontvangen. Het moge deugd gedaan hebben, hoe vermoeiend deze dagen ook soms zijn, om van vrienden, buren, familie, bekenden en vaak onbekenden de ‘beste wensen’ bij dit nieuwe jaar ontvangen te hebben.

Op onze beurt en van ganser harte wensen wij u en uw dierbaren een zalig en gezegend nieuwjaar. Zalig opdat het niet van onze goede bedoelingen alleen zou afhangen, maar gedragen zou zijn door de Heer, door zijn genade, zijn liefde en door zijn Blijde Boodschap. Gezegend opdat het een jaar vol vertrouwen zou zijn in plaats van angst, hoop in plaats van neerslachtigheid, geluk in plaats van droefheid. Veel hebben we in de hand om ‘er het beste van te maken’, veel hebben we niet in de hand en dan vertrouwen wij ons toe aan Gods voorzienigheid.

Een zalig en gezegend nieuwjaar ook voor allen die dit jaar aan onze zorgen worden toevertrouwd, aan ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, buren en leden van de vereniging, werkmakkers en schoolgangers… Een zalig en gezegend nieuwjaar aan allen die de Heer op onze weg zendt en die wij maar al te vaak niet opmerken of negeren. Een jaar van hoop voor allen die vruchteloos een beroep doen op onze solidariteit, op ons medevoelen, op onze menselijkheid.

We wensen gul in ‘Warmste Weken’, voor de actie van Welzijnszorg, voor de voedselbank, de vluchtelingen, acties die deze dagen aankloppen en ontvangen. Het doet ook deugd om hen binnen te laten in ons hart en hen te helpen. Moge die deugd doorgetrokken worden het hele jaar door opdat onze harten hartelijk blijven en niet verharden. Onze wensen zijn dus ook gebed en niet alleen in deze nieuwe dagen, ook het hele jaar door opdat het gedragen zou zijn door Jezus Christus die onder ons is komen wonen om ons de ogen te open en de harten voor God en voor elkaar. Zalig en gezegend nieuwjaar!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond