Zalige feestdag Maria!

8 augustus 2018

Categorie: default - Reageer

Zalige feestdag Maria!

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Een feest als het rijpe koren dat op de velden klaar staat om geoogst te worden. Wij gedenken in dit feest hoe Maria’s leven door God zelf wordt voltooid door haar bij Hem en zijn Zoon op te nemen. Maria is in de hemel, haar leven dat door Gods genade en haar ja-woord hierop is gerijpt, is ook door God geoogst. Elisabeth had het al uitgeroepen: “Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” (Lucas 1, 45).  En Jezus onderlijnt het belang hiervan voor iedereen als Hij zegt: “Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het volbrengen.” (Lucas 11, 28). Twee verzen uit de evangelies die wij op de feestdag van Maria ontvangen.

Het ligt ook binnen ons bereik: luisteren naar de Heer, geloven in zijn woord en het ter harte nemen. Hiervoor moet je niet bijzonder geleerd zijn, knap of sterk. De uitmuntendheid komt immers niet van ons, maar van God. Dat heeft Maria begrepen en de rest heeft zij ontvangen: “Mij geschiede naar uw woord.” (Lucas 1, 38)  De Blijde Boodschap en het eeuwig leven voor wie erin gelooft, ligt dus binnen ieders bereik. God geeft gul, dat zien we in Maria’s leven en we kunnen het ook zelf ervaren. Wel hebben we een duwtje nodig in de rug, een klopje op de schouder, een riem onder het hart. De woorden die wekken hebben we ontvangen, het voorbeeld dat strekt ontvangen we in Maria. Haar leven van Gods woord daagt ons uit en nodigt ons uit om hetzelfde te doen en te zingen van alle grote dingen die de Heer ook aan ons doet: Magnificat, mijn hart prijst hoog de Heer!

De vieringen van de eucharistie zijn zoals op zondag. De vespers zijn om 17u.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond