Zien - graag zien - geloven

27 januari 2021

Categorie: default - Reageer

Zien - graag zien - geloven

Met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) dat we op 2 februari vieren, wordt de openbaringstijd afgesloten. Het is een verruiming van de kersttijd waarin Gods Zoon getoond wordt, ‘openbaar’ wordt gemaakt.

Het feest van de Openbaring van de Heer werd in Jeruzalem al in de vierde eeuw gevierd! Het heette toen: ‘Ypapanti’, wat ‘ontmoeting’ betekent. Het feest heet nog steeds zo in de Oosterse kerken. Het is de derde ontmoeting van de kersttijd of openbaringstijd. De eerste vond plaats tussen de herders en (c) Afbeelding van Dimitris Vetsikas via Pixabay het pasgeboren Kind in de kribbe (wat we met Kerstmis horen). De tweede ontmoeting is met de drie wijzen uit het Oosten (feest van de Openbaring of Driekoningen). De derde ontmoeting vindt plaats in de tempel wanneer Maria en Jozef Jezus naar de tempel brengen om Hem aan God op te dragen, daar zien Simeon en Hanna Hem (feest van de Opdracht in de tempel).

Drie ‘ontmoetingen’ waarbij het ‘zien’ van Jezus de Messias belangrijk is. De herders, de wijzen, Simeon en Hanna zien het Kind en loven God. Bovendien zijn ze allemaal vervuld van vreugde en verwonderd bij het zien van het Kind. Onmiddellijk zien zij Hem graag. Zien wordt ‘graag zien’, beminnen. In onze taal wordt die band tussen ‘zien’ en ‘beminnen’ sterk en betekenisvol weergegeven in de uitdrukking:‘Iemand graag zien’!

In alle drie de ontmoetingen wordt God geloofd en geprezen in de hoogste toonaarden. Wie Gods liefde ontmoet: ziet en liefdevol ontvangt, die gelooft. Als God zijn liefde openbaart in zijn Zoon – en dat gebeurt het hele evangelie door in tal van ontmoetingen – dan speelt zich dit niet af in het verborgene, het donkere, het onzichtbare, maar juist in het helder zichtbare van een ontmoeting die de ogen, het hart en heel het leven opent: in het zien en het graag zien.

Zo blijft God zijn liefde openbaren, helder en zichtbaar. Zo duidelijk als Hij het zelf zegt bij de voorstelling van het Laatste Oordeel (Matteus 25, 31-46) en de rechtvaardigen zich afvragen: ‘Heer wanneer hebben wij U gezien?’ en het antwoord helder en liefdevol klinkt: ‘In de minsten van de mijnen’ en die zijn te over in alle tijden, ook in de onze.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond