Vrijwilligers

 

Het onthaalcentrum De Pelgrim draait grotendeels op de welwillende inzet van vele vrijwiliggers. Ze vormen een hechte groep rond Maria en willen naar haar voorbeeld ten dienste staan van de pelgrims en de bezoekers. Ijverige handen, maar vooral vurige harten, zorgen voor een drankje, het klaarzetten van zalen voor groepen, het in orde brengen van de slaapruimtes. De vrijwilligers maken ook tijd om naar de pelgrims te luisteren, met hen te bidden, hen wegwijs te maken in het bedevaartsoord. Hoe langer, hoe meer vormen de vrijwilligers het kloppende hart van het onthaalcentrum De Pelgrim. Een hart heeft ook zuurstof nodig en dat vinden zij in hun geloof, in hun onderlingen vriendschap, in de hechte band die zij met de medewerkers van het bedevaartsoord hebben.

Misschien is het ook iets voor u om als vrijwilliger mee te werken in het bedevaartsoord. Spreek erover bij een volgend bezoek of neem contact op met pater André Keppens, S.D.S. (a.keppens@scherpenheuvel.be) of bij coördinator Michaël Hanne (michael.hanne@scherpenheuvel.be).

 

 

Dinsdag 7 mei 2019

Z. Gisela

Onthaalcentrum

Dinsdag 4 juni 2019

Z. Eva van Luik

Onthaalcentrum

Dinsdag 2 juli 2019

HH. Martelaren van Gorkum

Onthaalcentrum

Scherpenheuvel praktisch