Vormsel

Het sacrament van het vormsel voltooit het doopsel. De gave van de heilige Geest vormde Jezus’ leerlingen om tot waarachtige en krachtige apostelen die dan pas echt volgelingen van Jezus genoemd kunnen worden: ze deden wat Hij deed en spraken zoals Hij sprak. In het sacrament van het doopsel ontvangt de gedoopte de heilige Geest die iemand tot een echte christen maakt omdat hij of zij niet alleen de naam van Christus draagt, maar de Geest van Jezus in zijn of haar binnenste ontvangt.

De hernieuwing van de doopbeloften, het sacrament van het vormsel en de plechtige communie worden gevierd op zondag 13 mei  om 11u in de Mariahal te Scherpenheuvel. De voorbereiding gebeurt door de catechistenploeg:

Algemeen e-mailadres: zonalevormselcatechese@gmail.com

  • Koen Es: 0472/38 62 90
  • Wendy Schepers 0438 10 24 21
  • Elly Mattheus: 0474/75 43 45
  • Marina Van De Ven: 0477/ 32 56 31
  • Michaël Hanne: 0479/45 29 48
  • Zuster Lilima: 0466/ 41 17 71
  • Sara De Kock: 0496/17 54 50
  • Pastoor Luc Van Hilst: 0475/64 67 45 pastoor@scherpenheuvel.be

Kalender Catechese 2017-2018

Scherpenheuvel praktisch