Steun ons

Het bedevaartsoord wordt sinds vele jaren druk bezocht. Het offer van de bedevaarders stelt ons in staat om hen te verwelkomen in een mooie en goed verwarmde basiliek, in de Mariahal of in de Koepelkapel voor liturgische vieringen. Kosters en organist zorgen ervoor dat alles piekfijn in orde is opdat de bedevaart of het vieren van de eucharistie feestelijk en deugddoend zou zijn.

Rond de basiliek is een groot park met kruisweg en rozenkransweg. Deze groene oase nodigt uit tot gebed, bezinning en stilte, maar ook voor een mooie wandeling of het genieten van de natuur.

Het onderhoud van het heiligdom kost echter veel geld. Omdat het altijd beter kan, betekent de verfraaiing  een voortdurende zorg. Voor een groot gedeelte van de restauratiewerken komt de overheid tussen in de kosten.  Er blijft echter nog een heel groot deel over dat gedragen dient te worden door de Kerkraad en (of) door de VZW Parochiale Werken. Uw steun hiervoor is echt welkom en wij danken u dan ook van harte voor uw gift.

Hoe kan u het bedevaartsoord steunen met een fiscaal aftrekbare gift ? 

Via de diensten van HERITA VZW genieten giften vanaf € 40 aan het heiligdom  van een fiscaal voordeel. Hiertoe bezorgt HERITA VZW aan de schenkers jaarlijks een fiscaal attest dat bij de belastingaangifte kan gevoegd worden.

U schrijft hiertoe een bedrag over op het onderstaand rekeningnummer :

  • IBAN : BE15 7450 0823 1430
  • BIC : KREDBEBB 
  • vermelding :  basiliek Scherpenheuvel

 

U kan aan uw bankinstelling ook vragen om een 'permanente opdracht' uit te voeren bvb. om maandelijks een bepaald bedrag automatisch te storten.

De giften, die ons via HERITA VZW bereiken,  kunnen aangewend worden voor restauraties van  liturgische benodigdheden, schilderijen en voor het uitbouwen van het rijke archief van de basiliek.


Duo-legaten

Wanneer de erfgenamen geen directe familieleden zijn kunnen de successierechten bij een erfenis hoog oplopen. De techniek van het ‘Duo-legaat’ of ‘VZW-legaat’ biedt de mogelijkheid om deze te beperken. Duo-legaten maken het mogelijk om een donatie te doen aan het goede doel en tegelijkertijd uw eigen erfgenamen te bevoordelen. Bij een duo-legaat deelt u uw nalatenschap over uw erfgenamen en de VZW Bedevaartsoord O.L.V. Scherpenheuvel, die de successierechten van beide legaten volledig voor haar rekening neemt. Doordat de VZW Bedevaartsoord O.L.V. 8,8% successierechten betaalt, terwijl erfgenamen naargelang hun verwantschap tot 65% successierechten betalen, biedt een duo-legaat een voordeel voor beide partijen:

  • VZW Bedevaartsoord O.L.V. Scherpenheuvel ontvangt een extra financiële steun en
  • de erfgenamen ontvangen 100% van hun erfdeel

Hoe het allemaal in z'n werk gaat kan u hier lezen.

Ook uw notaris kan u zeker met raad en daad bijstaan.

Folderversie

Scherpenheuvel praktisch