Blog

Geschreven op 1 juni 2022

Kom, heilige Geest

Categorie: default

 

Wij bidden tijdens het Pinksternoveen het gebed tot de heilige Geest:

 

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Lees meer

Geschreven op 25 mei 2022

Maria moeder van de Kerk

Categorie: default

 

Toen de Geest kwam over de apostelen in de bovenkamer was Maria daarbij aanwezig. Na de hemelvaart van Jezus hielden ze zich op in diezelfde kamer waar Jezus met de leerlingen de eucharistie gevierd had. Maria was voor hen toen reeds de ‘troosteres van de bedrukte apostelen’. Zij interpreteerde de woorden van Jezus vanuit haar moederlijke betrokkenheid bij het leven van Jezus. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ betekende voor haar dat ze moesten optrekken naar de dorpen, naar de tempel in Jeruzalem, naar het uiteinde van de wereld om zijn boodschap te brengen.

 

Lees meer

Geschreven op 18 mei 2022

Maria Moeder

Categorie: default

We kunnen ons Maria goed voorstellen als een moeder die er voor zorgde dat haar kind op tijd zijn gebeden zei, die hem meenam naar de synagoge en hem leerde de psalmen bidden en zingen. We kunnen ons goed voorstellen hoe Maria en Jozef bezorgd waren over de opvoeding van hun zoon, hun onderlinge gesprekken gingen wellicht daarover, hoe moesten zij hem voorbereiden op zijn bijzondere taak. Nam hij samen met zijn familielid Johannes (de doper) deel aan de beweging die ontstond rond Qumran in de buurt van de Dode Zee?

Maria was een vrouw van geloof, maar dat geloof hield ze niet voor haarzelf alleen. Ze werd geleid door de Heilige Geest op een weg naar dienstbaarheid en vruchtbaarheid. Het beeld dat we van haar hebben is van iemand die bidt en werkt, met aandacht voor anderen. De traditie zegt dat ze dagelijks zorg droeg voor een blinde in het dorp. Ze was beschikbaar,  zelfs voor de meest nobele en onvoorstelbaar historische opdracht: ze gaf haar ‘Ja’-woord aan de engel. 

Lees meer

Geschreven op 11 mei 2022

Wat een verschil!

Categorie: default

Na twee jaar beperkingen omwille van de coronapandemie, kan het bedevaartseizoen opnieuw ‘normaal’ van start gaan. Het was deugddeond om de hulde met bloemen van de kinderen opnieuw te zien bij de openingsviering aan de vooravond van 1 mei, om de parochianen weer te ontmoeten rond Maria, om de koninklijke harmonie van O.-L.-Vrouw weer te horen spelen ter ere van hun patrones. Dank aan allen om zo de toon te zetten voor wat volgt.

Op 1 mei waren de bedevaarders er weer. Zonder mondmaskers en met blije gezichten. Een blij weerzien voor velen, ook voor Maria! De zegen met het genadebeeld – wat ook twee jaar geleden was – de aankomst van de schoutsgroep van Merksem en de Grote Trek voor de 90ste maal… het was nieuw na twee jaar afwezigheid. Je zag de mensen genieten onder het meizonnetje. De toon is gezet, nu gaan we verder en het werd tijd om weer hoop te ontvangen en te geven én dit zonder de beperkende maatregelen.

Geschreven op 4 mei 2022

Roepingenzondag 8 mei

Categorie: default

 

Op roepingenzondag 8 mei 2022 bidden we in onze gemeenschappen opdat iedere gedoopte haar of zijn roeping mag ontdekken 

Als thema voor roepingenzondag sluit Roepingenpastoraal nauw aan bij het jaarthema van IJD Jongerenpastoraal: ‘Kom overeind en sta op je voeten! Ik stel je aan tot gezant en getuige’ een vers uit Handelingen 26, 16. Paulus getuigt er over zijn bekering en roeping. De voorbije pandemie betekende voor niet weinig mensen, jong en oud, een tijd van vereenzaming. Met dit thema hopen we ‘veerkracht’ - ‘Kom overeind!’ - en ‘roeping’ - ‘Ik stel je aan tot gezant en getuige’ - opnieuw sterker bij ieder op te roepen.

 

Lees meer

Geschreven op 27 april 2022

Wees gegroet Maria

Categorie: default

 

 

Na twee jaar met beperkende coronamaatregelen zullen we Maria in de mei weer voluit kunnen groeten en eren als onze moeder. Ondertussen woedt de oorlog in Oekraïne verder en worden niet alleen de mensen ter plaatse getroffen, maar de hele wereld. Er hangen dreigingen in de lucht die op ons wegen en die onzeker maken over heden en toekomst. We groeten Maria in de mei dan ook als Koningin van de vrede. Moge het gebed van velen om haar bijstand, ook een gebed om vrede inhouden.

 

Lees meer

Geschreven op 20 april 2022

En nu verder!

Categorie: default

De Goede Week en Pasen zijn ingrijpend in het leven van een christen. Het hoogtepunt van Jezus’ zending, is tevens ons hoogtepunt. Immers, wij vieren wat wij geloven om het ook te zijn in ons concrete leven. Jezus’ gave op het kruis is het puurste geschenk dat God ons kan geven. Zijn eigen Zoon! De verrijzenis van de Heer is ook een puur geschenk van de Vader aan de Zoon en door Jezus ook aan ieder die in Hem gelooft. “Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven”, zegt Hij. Pure gave zal ook de gave van de heilige Geest zijn, straks met Pinksteren. Dit alles ontvangen wij zonder enige verdienste van onzentwege. Het enige dat van ons gevraagd wordt, is te geloven in deze geschenken die ons door Jezus werden beloofd en geschonken.

Lees meer

Geschreven op 13 april 2022

Alles nieuw!

Categorie: default

De Goede Week nodigt ons uit om alles goed te maken. Niet zozeer door onze eigen woorden of daden, ons eigen berouw en verlangen naar verzoening, maar door Jezus Christus alles goed te laten maken. Het is zijn week voor ons! Hij is goed en Hij laat ons daarin volop delen. Aan ons om ons te laten beminnen en te aanvaarden dat Christus’ liefde voor ons sterker is.

Lees meer

Geschreven op 30 maart 2022

Palm- en Passiezondag

Categorie: default

Het hoogtepunt van het liturgisch jaar en van ons christelijk leven is menselijkerwijze gesproken eerder een dieptepunt! En toch noemen wij dit de ‘goede week’. Menselijkerwijze gesproken zijn verraad, veroordeling, lijden en dood niet echt hoogtepunten, integendeel, dit willen wij niet!

Lees meer

Geschreven op 23 maart 2022

De Heilige Geest zal over u komen

Categorie: default

 

Op 25 maart vieren wij het feest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). Is op en top een feest dat past bij het begin van de lente. Alles begint te botten en te bloeien na de grijze wintermaanden. Een beetje zon verricht wonderen aan het gazon! Wie groene vingers heeft, zit niet stil en wie groene ogen heeft weet niet waar het eerst te kijken. Heerlijk, al dat nieuwe groen. Wat een beeld, wat een leven plotseling.

Zo is dit feest van de Aankondiging van de Heer ook de aanzeg van het nieuwe begin, van het nieuwe verbond en wat voor een verbond! Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde! En Maria is de eerste die die boodschap mag vernemen van Godswege. Ze had niet beter kunnen terecht komen want Maria laat dit nieuwe begin, dit nieuwe leven dat eeuwig leven zal zijn voor alle mensen toe. Niet alleen opent zij de oren om te gehoorzamen aan het Woord van de Heer, zij opent haar hele leven en in haar schoot groeit het nieuwe begin voor de hele mensheid.

Lees meer