Blog

Geschreven op 22 november 2011

‘HOOPVOL WACHTEND OP DE KOMST VAN JEZUS MESSIAS, UW ZOON’

Dit zinnetje wordt iedere eucharistieviering na het Onze Vader gebeden door de priester  en door het volk  beantwoord met: ‘Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.’ Om vervolgens vanuit die hoop en verwachting naar de wederkomst van de Heer en het vestigen van Gods Rijk elkaar de vrede van de Heer door te geven. Christenen  leven, hebben lief en zetten zich in binnen de dynamiek van de verwachting, van het verlangen. Maar het is geen blind verlangen. Jezus heeft onze ogen en oren al geopend voor de nieuwe werkelijkheid van het Rijk Gods. In zijn Blijde Boodschap horen en zien wij wat het wil zeggen: ‘Dat Hij eens alles in allen zal zijn’. Blinden, zien; doven, horen; lammen, lopen; doden, leven; de zondaar wordt vergeven; de bezetene, weer vrij… ‘Gelooft het anders omwille van de werken’, zei Jezus! Wie Hem ontmoette toen, heeft al deel aan het Rijk Gods, ontvangt al de volle maat van Gods liefde. Het effect daarvan zien wij in de wonderen gebeuren: nieuw leven.

 

Lees meer

Geschreven op 4 november 2011

Zondag 6 november - 383ste Kaarskensprocessie

De Kaarskensprocessie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel is een begrip in onze streken. Generaties lang komen mensen op die dag naar Scherpenheuvel om tot Maria te bidden en haar te danken. De kaarsen die worden ontstoken tijdens de processie worden mee naar huis genomen en begeleiden de mensen in blijde en droeve momenten. De eenvoud van deze bidprocessie doet de zegenende kracht die uitgaat van het genadebeeld nog sterker uitkomen en velen worden hierdoor ook diep geraakt.

Dit jaar willen wij ook onze dankbaarheid tonen omdat het bedevaartsoord op 2 februari van Paus Benedictus XVI de Gouden Roos kreeg. Een erkenning en waardering die wij graag delen met de generaties bedevaarders die naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel komen.

 

 Affiche downloaden

 

 

 

 

Lees meer

Geschreven op 31 oktober 2011

Overlijden E.H. Gerardus Exelmans

Hij werd geboren te Zichem op 17 april 1926 en is thuis te Scherpenheuvel

overleden op 28 oktober 2011, begeleid door het gebed van zijn confraters.

Hij werd tot priester gewijd op 12 april 1953.

Onderpastoor te Ramsel van 1953 tot 1958.

Onderpastoor te Hoegaarden 1958 tot 1970.

Pastoor te Lubbeek Sint-Bernardus van 1970 tot 1995.

Medewerkend priester in Scherpenheuvel van 1995 tot heden.

Overlijdensbericht

 

 

Geschreven op 6 oktober 2011

Orgelrecital door Pierre Ramakers op vrijdag 28/10/2011

Categorie: default

Geschreven op 30 september 2011

Rozenkransgebed

Categorie: default

Oktober is de Rozenkransmaand. Al eeuwen vinden gelovigen troost in het bidden van dit eenvoudige en krachtige gebed. Ook vandaag zijn er gelovigen die de deugd van dit gebed ontdekken en het in stilte bidden, in de kerk of thuis, zelfs onderweg, met of zonder kralensnoer, soms zelfs op een ring. De kracht van het Rozenkransgebed ligt niet alleen in de eenvoud van het herhalen van het Weesgegroet, het ligt vooral in Maria die met ons meebidt. Wanneer we de mysteries overwegen: de blije, de droevige, de glorierijke en die van het Licht, dan is Maria bij ons, zoals ze bij haar Zoon en bij zijn leerlingen aanwezig was. Zoals toen, bidt en waakt en bemint Maria ook nu wanneer we het Rozenkransgebed bidden.

Ieder jaar, op de eerste zondag van de oktobermaand, gaan we de Rozenkransweg met de parochianen en bidden we voor hun intenties. Op zondag 2 oktober vertrekken we om 14u30 aan het begin van de Rozenkransweg in de Rozenkranslaan. Iedereen is van harte welkom.

Geschreven op 29 september 2011

Christenen hebben geen achteruitkijkspiegel!

In die tijd zei iemand tot Jezus: ‘Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.’ Jezus sprak tot hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.’

Tot een ander sprak Hij: ‘Volg Mij.’ Deze vroeg: ‘Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei tot hem: ‘Laat de doden hun doden begraven; maar gij,  ga heen en verkondig het Rijk Gods.’

Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.’ Tot hem sprak Jezus: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.’

Lucas 9, 57-62 (evangelie woensdag 26ste week door het jaar)

 

Lees meer

Geschreven op 19 september 2011

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Op 15 september vierden wij het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, vroeger ook wel O.-L.-Vrouw van zeven weeën genoemd. Persoonlijk vind ik de ‘weeën’ toepasselijker dan de ‘smarten’. Weeën roepen niet alleen pijn op, ook verwachting en nieuw leven.

De weeën die een moeder voelt kondigen de nakende geboorte aan van een kind dat negen maanden wordt verwacht en in de moederschoot gedragen en gekoesterd.

 

 

Lees meer

Geschreven op 5 september 2011

MARIA EN HAAR PLAATS IN DE HEILSGESCHIEDENIS

Derde Scherpenheuvel-lezing (14/10/2011 om 17u).

Dit jaar vindt al voor de derde keer de Scherpenheuvellezing plaats. Dit jaar is professor dr. Joris Geldhof te gast. Hij zal spreken over 'Maria en haar plaats in de heilsgeschiedenis'.

Lees meer

Geschreven op 1 september 2011

Binnenzicht basiliek in 360°

Binnenzicht basiliek

Pas toegevoegd aan de website. Binnenzicht van de basiliek in 360°. Klik op de foto.

 

 

Geschreven op 29 augustus 2011

Bezoek aartsbisschop Léonard van 16/9 tot 26/9

Van vrijdagavond 16 september tot maandag 26 september 2011 brengt monseigneur André-Jozef Léonard een pastoraal bezoek aan het dekenaat Diest. Hiermee zet hij zijn ‘ronde van het aartsbisdom’ verder.  Dit is een van de prioriteiten waar monseigneur Léonard naar verwezen heeft bij zijn benoeming tot aartsbisschop. 

 

Lees meer