Blog

Geschreven op 28 juni 2012

Vakantie

Juli en augustus worden ook de zomermaanden of vakantiemaanden genoemd. De schoolgaande jeugd heeft inderdaad vrij en vele ouders nemen dan ook in die periode verlof. Toch is het niet voor iedereen vakantie. Er zijn de mensen die blijven werken en op andere momenten vakantie nemen en er zijn mensen die nooit vakantie hebben. Want vakantie is meer dan vrije tijd. Het is vrij zijn van de dagelijkse beslommeringen en zorgen en eens helemaal ‘uitwaaien’ elders of thuis, waar het dan anders is dan gewoonlijk. Sommige mensen kunnen echter niet los geraken van de dagelijkse beslommeringen. Ik denk dan aan zieken, armen, eenzamen, wie verdriet hebben… Tussen alle vakantiesfeer in de media en om ons heen leeft er precies in deze periode bij sommige mensen nog meer het gemis, de afwezigheid, het wel willen en niet kunnen. Ongetwijfeld kent iedereen zo’n mensen, ze leven vaak korter bij dan we denken. Een bezoekje, een uitnodiging, het delen van onze tijd en vooral van ons hart kan voor hen een groot verschil betekenen. Vakantie heeft meer met ‘zijn’ dan met ‘hebben’ te maken en dus ook meer met ‘geven’ en ‘delen’. Moge het zonnetje voor iedereen wat schijnen tussen de buien door, die uit de lucht vallen en die in menige oogjes opwellen.

 

 

Geschreven op 15 mei 2012

Het feest van de Geest !

Met het hoogfeest van Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten, maar begint eigenlijk onze tijd, de tijd van de Kerk! Wij hebben veertig dagen gekregen voor Pasen om ons voor te bereiden op de hernieuwing van onze doopbeloften in de Paasnacht; wij hebben veertig dagen gekregen om met de apostelen te leren leven met de nieuwe realiteit dat Christus die gestorven was op het kruis leeft! Wij hebben na Hemelvaart nog tien dagen om te wachten op zijn blijvende aanwezigheid in ons door de gave van zijn heilige Geest. Wij krijgen heel ons leven om door de Geest als nieuwe mensen te leven, uitkijkend naar het eeuwig leven en ondertussen gul delend van wat de Blijde Boodschap ons geeft. Voor iedereen, voor de hele Kerk een zalig hoogfeest van Gods Geest!

Geschreven op 30 april 2012

Nieuw logo

Al enkele jaren zijn we op zoek naar een nieuw logo voor ons bedevaartsoord. Geen gemakkelijke klus. Een logo moet sober en duidelijk zijn, voor verschillende doeleinden kunnen dienen, in een beeld vatten waar het over gaat… Koen Elsen, parochiaan en zaakvoerder van Achilles Associates in Mechelen, was bereid om met ons op weg te gaan en op een meer professionele wijze te zoeken en te vinden. Het werd een creatief proces waarvan de uitkomst ons zelf verraste. Geen oubollig beeld en toch duidelijk om wie het gaat.

Lees meer

Geschreven op 2 april 2012

Zalig Pasen

Dat Gods Zoon met kerstmis onder ons komt wonen als een weerloos kind is wonderlijk, maar we hebben het graag want een kind kunnen wij koesteren. Dat diezelfde Zoon Gods op Goede Vrijdag op het kruis sterft te midden van misdadigers is onbegrijpelijk. Hoe kan God dat toelaten? Kon Hij niet ingrijpen zodat zijn eigen Zoon die alles goed heeft gedaan niet zou moeten lijden en sterven? Het zijn vragen die wij meestal stellen wanneer lijden en dood ons treft, maar we kunnen ze zeker ook stellen als het over Gods Zoon gaat. Waarom toch!  Allereerst, moest Jezus niet ons menselijk lijden en onze dood hebben doormaakt, zou Hij niet ten volle mens zijn geweest.

 

Lees meer

Geschreven op 20 maart 2012

Dank priester Meylemans

 Op donderdag 15 maart overleed E.H. Armand Meylemans in het AZ Diest. Drie weken geleden vierde hij zijn 88ste verjaardag en op 20 juli a.s. zou het 60 jaar geleden zijn dat hij priester werd gewijd.

  Na 45 jaar als onderpastoor en vooral als pastoor van de Sint-Annaparochie te Baal, kwam hij op 28 februari 1997 naar Scherpenheuvel om bij Onze-Lieve-Vrouw, haar parochianen en bedevaarders  dienstbaar te zijn.

 Tot zover de cijfers! Duidelijker nog dan de indrukwekkende staat van dienst en het geluk van een lang en gezond leven, spreekt iedere ontmoeting met hem over wie hij was.

Lees meer

Geschreven op 29 februari 2012

Tentoonstelling Albert Servaes

Affiche Servaes

Het bedevaartsoord O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel en het museum Dhondt Daenen nodigen u uit op de tentoonstelling ALBERT SERVAES : PASSIE en LIJDEN

 

Geschreven op 16 februari 2012

Veertigdagentijd ingezet met Aswoensdag

Woensdag 22 februari zetten wij de Veertigdagentijd in met de viering van Aswoensdag. De asse zal worden gezegend en opgelegd in iedere eucharistieviering. Met dit heel oude gebruik willen wij bekennen aan God en aan elkaar dat wij nood hebben aan bekering en nieuw leven. Bij het ontvangen van het askruisje zegt de priester: 'Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot het stof der aarde wederkeert' (verwijzend naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis 3, 19) ofwel 'Bekeer u en open uw hart voor het evangelie' (verwijzend naar het evangelie volgens Marcus 1,15).

Lees meer

Geschreven op 19 januari 2012

Mogen allen één zijn

Van 18 tot 25 januari bidden we elk jaar voor de eenheid onder de Christenen. We doen dit niet zozeer omdat wij van die eenheid wakker liggen, maar omdat Christus voor die eenheid zijn leven heeft gegeven op het kruis. We weten dit omdat in het evangelie volgens Johannes Jezus voor zijn lijden lang bidt en spreekt met zijn Vader over zijn zending, over wat er leeft in hun beider harten.

Lees meer

Geschreven op 28 december 2011

Landschapsbeheersplan : goedkeuring

Op 26 december kende Geert Bourgeois, Vice-ministerpresident van de Vlaamse Regering en bevoegd voor onroerend erfgoed, de premie toe aan de Kerkraad voor het opmaken van een landschapsbeheersplan voor de basiliek en haar onmiddellijke omgeving.

Wij geven hier het persbericht weer van de Minister:

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft een premie van 30.584,93 euro toegekend voor de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermde landschap ‘Onze-Lieve-Vrouwbasiliek en haar onmiddellijke omgeving’.

Het landschapsdecreet voorziet in de mogelijkheid om voor erfgoedlandschappen een landschapsbeheersplan op te stellen,” aldus minister Bourgeois.  “De opmaak van zo’n plan wordt voor 80% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dat beheersplan legt in detail de acties vast die noodzakelijk zijn voor een gepast beheer van de erfgoedwaarden en kenmerken van het beschermde landschap, en dit voor een periode van 27 jaar.”

Lees meer

Geschreven op 23 december 2011

ZALIG KERSTMIS

Aan alle parochianen en bedevaarders van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wensen wij van harte een zalige Kerst 2011. Wij bidden en wensen dat u Gods menslievendheid moogt vinden in het Kind in de kribbe, maar vooral dat God  u zou mogen vinden. Voor ieder van ons en omwille van ons geluk is God onder ons komen wonen, heeft Hij gesproken in onze taal, wie gekwetst en gewond waren aan het leven geheeld, is Hij  gestorven en verrezen. Voor ieder van ons opdat wij gelukkig zouden worden. Wanneer zijn wij eigenlijk gelukkig? Is het niet als wij ons ten diepste toe bemind weten? En zijn we niet dan pas in staat om op onze beurt oprecht en krachtig anderen te beminnen? Kerstmis toont ons hoezeer God ieder van ons liefheeft, zo lief dat Hij als een kind komt. Iedereen kan en mag Hem ontmoeten.

 

Lees meer