Blog

Geschreven op 1 april 2021

Zalig

Categorie: default

Zalig zijn de leerlingen die de verrezen Heer mogen ontmoeten! Zalig zijn ook diegenen die niet gezien hebben en toch geloven, zegt Jezus. Zalig zijn we allemaal omdat de Heer verrezen is. Die zaligheid is geen verdienste van ons, ze is niet iets wat wij kunnen bewerken, hoezeer we dat ook zouden wensen. Neen, we kunnen onszelf wensen, we kunnen ons in roezen en verrukkingen wanen, maar de zaligheid komt van de verrezen Heer. Het is zijn verdienste. Kijken we maar naar de leerlingen. Ze zijn vertwijfeld na de dood van Jezus. Ze waren Hem zo enthousiast gevolgd, ze waren getuige van de wondere woorden en daden die massa’s mensen samenbrachten. Ze zaten in de zon van zijn ‘succes’ en al begrepen ze zijn woorden die voor hen bedoeld waren niet, ze bleven het fijn vinden om bij Hem te zijn. Totdat… verraad, verloochening hen in de greep kregen en ze in slaap vielen op het moment dat ze wakker moesten blijven om Hem te zien en te horen! Ach, zo herkenbaar ook vandaag, ook voor ons, ook voor mij!


Lees meer

Geschreven op 24 maart 2021

Met palmen in de hand

Categorie: default

Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, het doel van zijn zending, begroeten de mensen Hem met palmtakken in de hand en zingen Hosanna! Het zal maar enkele dagen duren of deze lofzang zal overgaan in: ‘Weg met Hem, kruisig Hem’. Zo ging het toen en zo gaat het altijd maar door, ook in onze tijd. We loven de Heer als het ons goed gaat, maar als het minder wordt, is Hij de eerste die eraan moet geloven. ’t Is eigenlijk schrijnend dat wie het meest voor ons over heeft, de eerste is die de kritiek moet krijgen.

Lees meer

Geschreven op 10 maart 2021

Niet om te oordelen, maar om te redden!

Categorie: default

Er wordt ons weleens voorgehouden dat er een scheiding bestaat tussen gelovigen en ongelovigen, tussen de ‘wereld’ en de ‘Kerk’. Een scheiding die meermaals dik in de verf wordt gezet naargelang de kant waar men staat. Gelovigen worden geacht om de wereld op afstand te houden want al wat ‘werelds’ is is zondig en fout. Van de andere kant wordt niet-gelovigen voorgehouden met minstens zoveel ijver dat alles wat fout gaat in de wereld de schuld is van godsdienst. Politiek is het correct om te spreken van de scheiding tussen kerk en staat en ook dat wordt al strakker of ruimer geïnterpreteerd naargelang het uitkomt. Natuurlijk is er scheiding tussen kerk en staat en maar goed ook. We hebben niet de beste herinneringen aan de tijd toen dat nog niet het geval was en de macht welig tierde in naam van het geloof!

Maar de sterke scheiding die muren bouwt tussen gelovigen en ongelovigen, kunnen we moeilijk opbouwend noemen voor de samenleving hier en elders. Het dik in de verf zetten waarin we verschillen houdt immers het risico in dat we als mensen elkaar niet meer zien als wezenlijk broeders en zusters!

 

 

Lees meer

Geschreven op 3 maart 2021

Een jaloerse God?

Categorie: default

Mijn moeder hamerde het er bij haar kinderen diep in: ‘Jaloers zijn is een groot kwaad, daar komt alle miserie van.’ In een groot gezin lag de jaloezie steeds te lonken want er was altijd wel een reden om je misnoegd te voelen omwille van de anderen. Hoe komt dit? Dat komt omdat we het niet kunnen laten om te vergelijken en ons meteen ook verongelijkt te voelen. Wat is het resultaat? Ontevredenheid, wantrouwen, onvrede… allemaal situaties die de opbouw van het gezin en het geluk dat ermee gepaard zou moeten gaan, bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dat willen we dus niet en we dienen ons dus te wapenen tegen de virus van de jaloezie!

Lees meer

Geschreven op 24 februari 2021

Opstaan uit de dood

Categorie: default

De tweede zondag in de veertigdagentijd brengt ons bij de gedaanteverandering van de Heer op de berg. De leerlingen die hiervan getuigen moge zijn, zijn verbluft van de schoonheid die ze zien. De verheerlijkte Heer is duidelijk Jezus die hen geroepen heeft en die zij volgen en tegelijk is Hij anders dan ze gewoon zijn. Wat is er gebeurd? Jezus gunt zijn leerlingen een blik in de toekomst. Zij mogen Jezus zien zoals God Hem ziet, zoals Jezus is van in de beginnen en zoals Hij altijd zal zijn. Er past maar één woord bij: Hij is heerlijk! Die heerlijkheid konden ze al horen en velen met hen. De mensen zijn buiten zichzelf van verbazing als ze Jezus horen, ze zijn verbluft als ze de wonderen zien die Hij verricht. Om nog te zwijgen van alle zieken, bezetenen, zelfs doden die niet alleen zien en horen, maar in hun eigen lichaam ervaren hoe wonderlijk Jezus is en de ontmoeting zij met Hem hebben!

Lees meer

Geschreven op 17 februari 2021

De tijd is vervuld

Categorie: default

We leven in Coronatijd! We worden er voortdurend mee geconfronteerd dat de tijd waarin we leven door het virus wordt bepaald en niet langer door wat wij zo graag willen of kunnen. Hoe straf een pandemie kan zijn dat het zelfs onze tijd bepaalt! Inderdaad, bijna een jaar zijn we in de ban van wat het virus kan en dat is een lange tijd, zo lang dat we van de Coronatijd kunnen spreken. Alle seizoenen, alle initiatieven, alle bezoeken en de afwezigheid ervan, alle feesten en de onmogelijkheid ervan… Corona is verjaard en wij met Corona!

Lees meer

Geschreven op 10 februari 2021

Een heel jaar veertigdagen !

Categorie: default

Met aswoensdag, 17 februari, begint de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. Vorig jaar zijn we die heerlijke tijd nog onbekommerd ingegaan, maar na enkele weken begon de eerste ‘lockdown’ en werd het stil. Niet alleen de verdere tijd van inkeer naar Pasen toe, ook Pasen en Hemelvaart en Pinksteren waren stil. Met een tijdje vieringen in beperkte kring en wat later nog beperktere kring, werd het na Allerheiligen opnieuw helemaal stil. Corona golft gulzig verder: een eerste golf, een tweede, een derde? We staan opnieuw voor de veertigdagentijd en we zijn bijna een jaar in Corona-modus.

Lees meer

Geschreven op 3 februari 2021

Ziek zijn en genezen

Categorie: default

In 1993 werd 11 februari uitgeroepen tot Internationale dag van de zieken. Deze datum staat in verband met de eerste verschijning van Maria in de grot van Massabielle in Lourdes in 1858. Gelovigen worden aangespoord om op die dag een bijzondere geste te doen voor de zieken in hun omgeving – een bezoekje, indien dat kan en mag, of een bloempje, een kaart, een telefoontje – en dankbaarheid te betuigen aan de zorgverleners en de mantelzorgers. We zetten op die dag even de zieken en hun naasten in het centrum van onze belangstelling. Dit is ook in deze coronatijden heel belangrijk.

Lees meer

Geschreven op 27 januari 2021

Zien - graag zien - geloven

Categorie: default

Met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) dat we op 2 februari vieren, wordt de openbaringstijd afgesloten. Het is een verruiming van de kersttijd waarin Gods Zoon getoond wordt, ‘openbaar’ wordt gemaakt.

Lees meer

Geschreven op 20 januari 2021

Straffe vrouwen

Categorie: default

Ook in Kerk en geloof vormen vrouwen het ‘sterke geslacht’. Denken we maar aan Maria die de eerste gelovige van het Nieuwe Verbond is en die als moeder van Gods Zoon ook moeder van de leerlingen en van de Kerk is. Maar er zijn er nog, de vrouwen die Jezus volgen om voor Hem en voor de leerlingen te zorgen, blijven trouw aan hun dienstbaar geloof tot onder het kruis. Maria Magdalena is de eerste die verkondigt dat de Heer verrezen is. Martha is niet alleen in de keuken dapper, zij is ook de geloofsvrouw die, als haar broer Lazarus gestorven is, de Heer tegemoet gaat. We kunnen nog een tijdje doorgaan!

 

 

 

Lees meer