Blog

Geschreven op 6 november 2019

Herinneren - gedenken

Categorie: default

De maand november is een maand waarin wij meer met de dood bezig zijn dan andere mlaanden. De toonaard hiervoor wordt aangegeven door het hoogfeest van Allerheiligen en door Allerzielen dat er innig mee verbonden is, maar ook door de herdenking van de slachtoffers van alle oorlogen met 11 november. Het is een maand van grote verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan. Ook op andere momenten zijn de dierbare overledenen in onze gedachten en in onze harten, maar deze maand wordt de verbondenheid opengetrokken naar ‘allen’ die ons zijn voorgegaan. ‘Aller’heiligen, ‘Aller’zielen en ook ‘alle’ slachtoffers van ‘alle’ oorlogen. Het is goed dat deze verbondenheid zo open is en niet beperkt tot diegenen die nog een naam en een gezicht hebben in onze gedachten.

Lees meer

Geschreven op 30 oktober 2019

De Wonderbare Tocht

Categorie: default

In de dertiger jaren van de vorige eeuw schreef Ernest Claes het verhaal ‘Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren Beeweg deed’, wat laten verscheen onder de titel ‘De Wonderbare Tocht’ en dat door het Ernest Claesgenootschap opnieuw werd uitgegeven in 1997 naar aanleiding van de Kroningsfeesten. Ernest Claes schreef uit zijn hart over wat hij zag en ervaarde in en rond Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Hij droeg het verhaal ook hartelijk op aan zijn ouders! Het is nog steeds lezenswaardig.

 

Lees meer

Geschreven op 23 oktober 2019

De heiligen ons voorgegaan

Categorie: default

Op zondag 13 oktober werd de zalige John Henry Newman door paus Franciscus heilig verklaard. Een bijzondere heiligverklaring om meerdere redenen die ons ook vandaag uitdagen en bemoedigen.

John Henry Newman werd geboren in Londen op 21 februari 1801. Hij groeide op als een pientere jongeman die overal antwoorden zocht en ze uiteindelijk vond in het diepe besef dat er tussen God en hem een unieke en hechte relatie bestaat. Die zekerheid vormde het fundament voor zijn verdere leven. Hij werd priester in de Anglicaanse Kerk en doceerde in Oxford. Als jonge professor was hij een belangrijke figuur in de zogenaamde Oxfordbeweging die ernaar streefde om de Anglicaanse Kerk dichter bij haar katholieke wortels te brengen. Hiervoor was zijn studie van de kerkvaders belangrijk. Verder doordringend in wat de kerkvaders leren, groeide bij Newman het verlangen om tot de Katholieke Kerk te behoren wat gebeurde in 1845. Hij trok naar Rome voor verdere studie en werd priester gewijd voor de Katholieke Kerk.

Lees meer

Geschreven op 7 oktober 2019

Nieuwe brochure : De schilderijen van Theodoor van Loon

Categorie: default

Deze brochure wil een handreiking zijn om te genieten van de schoonheid van de schilderijen, maar ook om dieper door te dringen in de goddelijke werkelijkheid die ze uitbeelden. 

Inleiding tot deze brochure

Te verkrijgen aan 5 € in de sacristie of in het onthaalcentrum.

Ze kan ook per post verstuurd worden : stort hiervoor 8 € op rekening BE 52 4540 0070 2109 met vermelding van naam en adres.

Geschreven op 2 oktober 2019

Schaam u niet

Categorie: default

Oktober is naast de maand van de rozenkrans ook de missiemaand. Traditioneel denken we dan aan de missionarissen die het geloof veraf gaan verkondigen. Gelukkig kennen we nog mensen van dichtbij die dit hebben gedaan en nog steeds doen. Als kind mochten we ze ontmoeten wanneer ze in de kerk kwamen prediken of wanneer ze in de klas kwamen spreken over hun missiewerk. De vurigheid waareme ze dit deden heeft menig kind en jongere aangestoken om dezelfde weg te gaan. De verhalen uit verre landen die toen nog tot de verbeelding konden spreken omdat we er geen televisiebeelden van hadden en priesters en religieuzen van bij ons die doordrongen in die – voor ons – onbekende wereld. Het had iets strafs, iets sensationeels, iets aantrekkelijks ook. In het voorbeeld van de missionarissen werd deze missie ook haalbaar gemaakt. Het was niet onmogelijk, het vroeg wel moed, maar het kon ook iets zijn voor mij. Deze aantrekking en herkenbaarheid wekten bij velen het verlangen om de weg van de missie te gaan.

Lees meer

Geschreven op 25 september 2019

Rozenkransmaand

Categorie: default

Op maandag 7 oktober viert de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Deze viering wordt doorgetrokken in heel de oktobermaand. Voor velen is dit een vertrouwd gebed dat hen ook buiten de Rozenkransmaand helpt om lief en leed toe te vertrouwen aan de moederlijke zorg van Maria. Het is ook een echt kerkelijk gebed dat gebaseerd is op de heiliging van de tijd in het Getijdengebed. Het is als het ware een ‘volkse’ invulling van het liturgische Getijdengebed dat diakens, priesters en religieuzen bidden op het ritme van de dag en de week. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft meer dan vijftig jaar geleden het bidden van de Getijden opnieuw als het gebed van heet de Kerk en dus van heet het Godsvolk bepaald. Alle gedoopten worden dus uitgenodigd om eraan deel te nemen, zowel in gemeenschapsviering als individueel. Sommigen sluiten aan bij de gebedstijden in een abdij of religieuze gemeenschap. In Scherpenheuvel bidden velen het avondgebed op zondag mee. Maar ook wie de rozenkrans bidt, neemt deel aan het grote gebed van de Kerk door en voor het Godsvolk.

Lees meer

Geschreven op 18 september 2019

Duurzame Helden

Categorie: default

 

Op 25 september 2019 viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een lange-termijn-agenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd:

Lees meer

Geschreven op 11 september 2019

‘Verheft uw hart’

Categorie: default

 

Op 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing. Een merkwaardig feest dat buiten de context van het geloof onbegrijpelijk is. Hoe kunnen we spreken van een verheffing door een executiemiddel, wat het kruis toch was? Hoe kunnen we dit bovendien blij vieren als het middel van bevrijding? Met Goede Vrijdag en telkens als we de kruisweg bidden, zingen we het uit: ‘Wij aanbidden U, Christus, en loven U. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.’ Daar vinden we al onmiddellijk de reden van het feest om het kruis: de Gekruisigde! Het is Christus die het kruis heeft omgebogen van een executie tot een bevrijding.

Lees meer

Geschreven op 14 augustus 2019

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd!

Categorie: default

De kermis in Scherpenheuvel en Schoonderbuken is weer vertrokken om op andere plaatsen voor vertier en plezier te zorgen. Maar Scherpenheuvelkermis springt toch uit de band. Toen ik het de eerste maal zag wist ik niet wat me overkwam. Ik was een dorpskermis gewoon van enkele dagen met veel volk weliswaar, maar niet zo’n massa! Ik was nog student aan het college in Aarschot en mijn vrienden – van wie geen enkele in Scherpenheuvel woonde – namen me mee naar Scherpenheuvelkermis, want daar gingen ze ieder jaar naartoe. En inderdaad, we waren niet de enigen! Ik kende Scherpenheuvel als bedevaartsoord en de aantrekking die ervan uitgaat, maar als kermispool was dat m’n eerste ervaring. Nu jaren later en als inwoner kan ik alleen maar vaststellen dat die kermisattractie nog steeds werkt. Iemand sprak mij aan over de massa volk die hij op de kermis zag. Mijn antwoord: ‘In Scherpenheuvel kunnen ze goed bidden en goed kermisvieren’.

 

Lees meer

Geschreven op 7 augustus 2019

Hoge Vrouwe in de hemel

Categorie: default

Terwijl de vakantie op een gezapig tempo verder gaat, vieren wij het hoogste feest van Maria dat de liturgie ons geeft: de Tenhemelopneming van Maria. Een heerlijk feest. Zoals de vruchten op de velden geoogst worden, zo wordt de vrucht van Maria’s geloof geoogst. Zij heeft zich helemaal overgegeven aan Gods wil, zij heeft voluit en met heel haar leven ‘ja’ gezegd, ja-gezongen – al was het vaak daarheen de tranen van diepe smarten. Zij heeft zelf geoogst, de overvloedige vrucht van Gods liefde voor alle mensen, toen Jezus werd geboren.

Lees meer