Blog

Geschreven op 13 januari 2021

Geroepen? Geluisterd-gezien!

Categorie: default

Zondag 17 januari beginnen we de zogenaamde ‘tijd door het jaar’ in de liturgie. Tenminste het eerste deel van deze tijd want op 17 februari begint de Veetigdagentijd. De lezingen van deze ‘gewone’ zondag zijn buitengewoon mooi. De roeping van Samuël die ligt te slapen in het heiligdom van de Heer in de eerste lezing en in het evangeliue de roeping van de eerste leerlingen. Er wordt geroepen, maar ook geluisterd en gezien! In tegenstelling met wat we vaak vernemen in getuigenissen over roeping, valt er in de roepingsverhalen in de Bijbel heel wat ‘waar te nemen’. Ze hebben niet het vage van ‘ergens voel ik wel iets’ of het radicale ‘ik heb niets gehoord’, maar het heldere horen en zien wat we meestal voorbehouden voor wetenschappelijke waarnemingen!

Lees meer

Geschreven op 6 januari 2021

Opnieuw beginnen

Categorie: default

Bij een nieuw jaar weten we nooit wat het jaar in zich draagt maar het is zelden zo onzeker geweest als dit jaar. Wat zal de toekomst ons brengen? Wat wél zeker is, is dat het voorbije jaar ons getekend heeft en hopelijk ook essentiële zaken heeft duidelijk gemaakt waar we in de toekomst rekening mee zullen moeten houden. Het jaar 2021 staat als het ware op de drempel van een nieuwe tijd, van een nieuwe visie op de mens en op de samenleving.

Dit doet me denken aan de komst van de Messias wiens boodschap totaal nieuw was. Toen Hem gevraagd werd wie ‘de naaste’ is,  gaf Hij het antwoord o.a. in de parabel van de Samaritaan: de naaste is een vreemdeling, een vijand. De Joden in Jezus’ tijd – de priester en de leviet – waren gewoon enkel de familie en de geloofsgenoten als hun naasten te beschouwen.

 

Lees meer

Geschreven op 30 december 2020

Gezegend Nieuwjaar!

Categorie: default

Zoals ieder jaar, worden ook bij het begin van 2021 wensen uitgedeeld, uitgeschreven en uitgesproken. Dit jaar klinken ze echter anders die wensen! Wat we steeds weer hoorden: ‘En een goeie gezondheid’, meenden we wel, maar we gingen er niet van uit dat we allemaal – jong en ouder – in die goede gezondheid zouden beproefd worden als in het bijna gehele vorige jaar. Sedert vorige maart voelen we allemaal, ziek of gezond, de gevolgen van de coronapandemie. Overal, in heel de wereld, beheerst dit virus en de gevolgen ervan de hele samenleving. Het houdt ons allemaal in de bange greep en onze beste wensen voor een goede gezondheid, hoe waarachtig en gemeend ook, hebben zo’n bedreiging niet voor ogen gehad.

 

Lees meer

Geschreven op 16 december 2020

Concreet

Categorie: default

 

Het evangelie is weliswaar niet geschreven met het oog op een historisch verslag van de gebeurtenissen die tweeduizend jaar geleden plaatsvonden, toch is het geen ‘vaag’ geloofsboek dat iets of wat in het ijle vertelt alsof het heil van God voor zijn volk alleen maar voor de sfeer is en als een bemoedigend woordje geldt. Integendeel! Het begin van de Blijde Boodschap is juist heel concreet en precies in de beschrijving van hoe Gods heil tot ons is gekomen. De profeten spraken ook niet ‘vaag’, maar vaak pijnlijk duidelijk, de vinger leggend op de wonde! Johannes de Doper was ook geen ‘doetje’ en hoewel hij als figuur tot als een zonderling overkomt, is zijn oproep tot bekering allesbehalve vrijblijvend te noemen, allereerst voor zichzelf.

Lees meer

Geschreven op 12 december 2020

Publieke erediensten update 12 december

Categorie: default

Publieke erediensten

 

De regering heeft het mogelijk gemaakt om publieke erediensten te houden met maximaal 15 personen.

Omdat dit aantal veel te laag is en omdat de pandemie – bijzonder in onze streek – geen versoepelingen toelaat, is beslist om in de basiliek of in de Mariahal nog geen publieke erediensten te organiseren. Wie dit wenst, kan iedere dag via onze website www.scherpenheuvel.be de dagelijkse eucharistie meevieren vanaf 10.30u.

We vinden het bijzonder jammer en erg dat we elkaar op zondag niet kunnen ontmoeten in de viering van de eucharistie, zelfs niet met Kerstmis, maar we blijven in verbondenheid bidden en smeken dat deze pandemie overgaat en dat we spoedig weer voluit kunnen vieren met een dankbaar hart.

Zalige Kerst. Moge het Kind Jezus in uw hart geboren worden.

Geschreven op 9 december 2020

Gebroken harten genezen

Categorie: default

De lezing uit de profeet Jesaja van de derde zondag in de Advent zegt duidelijk wat we van de Messias mogen verwachten: ‘De Geest van de Heer God rust op mij, Hij heeft mij gezalfd om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.’ (Jesaja 61, 1-2a). Bij het begin van zijn openbare leven, leest Jezus in de synagoge diezelfde tekst en begint zijn eerste toespraak met de woorden: ‘Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan’. We horen ze ieder jaar in de Chrismaviering in de kathedraal waar de olieën gewijd worden voor de doopleerlingen, de vormelingen, de wijdelingen, de zieken. Jezus de Messias is de gezalfde om de belofte die God door de profeet aan zijn volk spreekt, te laten gebeuren. Hetzelfde geldt voor allen die met ‘Chrisma’ gezalfd werden in doopsel, vormsel en wijdingen. Ook in ons gaat het schriftwoord in vervulling, daarom worden wij ‘christenen’ genoemd, diegenen die zoals Christus gezalfd zijn.

Lees meer

Geschreven op 25 november 2020

Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister dat me omringt’

Categorie: default

De heilige John Henry Newman schreef zijn beroemd geworden gedicht ‘Leid, vriendelijk licht’ op 16 juni 1833 toen hij drie weken vastzat op een boot onderweg van Sicilië naar Marseille. Hij verlangde vurig om vlug terug thuis in Engeland te zijn, maar de wind bleef uit en de reis duurde eindeloos lang.
Te midden van twijfel en angst en de duisternis van de nacht viel hem het kleine boeglicht op, het enige licht in de duisternis… ‘Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister dat me omringt’… We verwijzen hier te kort naar wat voor de latere kardinaal Newman een religieuze ervaring was die hem zijn leven lang geholpen heeft om het Licht te zien en tevolgen ondanks de duisternis.

Lees meer

Geschreven op 31 oktober 2020

Verstrengde maatregelen update 6 november

Categorie: default

Geschreven op 5 juni 2020

WELKOM!

Categorie: default

 

Vanaf woensdag 1 sept mogen er maximum 200 personen aanwezig zijn tijdens een eucharistieviering in de Mariahal.

In de basiliek geldt er een maximum aantal van 50 personen.

Ook het dragen van een mondmasker blijft verplicht in de basiliek, de Mariahal en het hele heiligdom. Wanneer men dit niet doet, kan de basiliek en 

het bedevaartsoord gesloten worden wegens het niet naleven van de

coronamaatregelen. Doe het voor uw en onze gezondheid!

 

 

 

 

 

Geschreven op 25 mei 2020

Huisje van de zegeningen

Categorie: default

Het huisje van de zegeningen (priesterhuisje) blijft tijdens de coronamaatregelen gesloten. Zodra de bisschoppenconferentie en de veiligheidsraad het ons toelaat, zullen we het op een veilige manier terug openen.

 

De toiletten op het heiligdom zullen geopend zijn tijdens het weekend en zullen ontsmet worden conform de maatregelen.