De Advent van Jozef

15 december 2021

Categorie: default - Reageer

 

De Advent van Jozef

Het is moeilijk om een reconstructie te maken over de periode waarin Jozef zich voorbereidde op de nakende komst van de Messias, toch hebben kenners van de Schrift en van de cultuur en gewoonten van de tijd van Jezus een vermoedelijk relaas kunnen opstellen. Dit brengt ons ook tot de concrete omstandigheden van de geboorte van Jezus in Bethlehem, ze hebben een bijzonder logisch en aanvaardbaar scenario uitgewerkt. [1] Wie ter plekke woont en geschiedenis en geloof met elkaar verbindt krijgt zicht op de “menswording” van God in een reële context. God komt op die manier levend aanwezig als mens in een menselijke omgeving.

Jozef was afkomstig uit Bethlehem en Maria uit Jeruzalem. Maria echter trok na het overlijden van haar vader Joachim, met haar moeder Anna, naar Nazareth bij haar oom Clopas. Jozef was gewoon de priester te helpen bij de offerdiensten in de tempel, zo heeft hij de priester Zacharias en ook Elisabeth leren kennen in Ain-Karem. Waarschijnlijk leerde hij Maria kennen in het huis van Elisabeth, Maria verbleef eens voor een paar weken bij haar bloedverwante. Zo belandt ook Jozef in Nazareth… Op aangeven van de engel had hij Maria bij zich genomen, maar niet lang daarna vertrok Maria naar Elisabeth en liet ze Jozef alleen achter in Nazareth, of was hij meegereisd?

Jozef verwacht samen met Maria de geboorte van Jezus. Hij weet dat dit in Bethlehem zal gebeuren, dit heeft de profeet Micha duidelijk gesteld (Micha, 5,1). Voor Jozef betekende het dat ze niet anders zouden kunnen dan naar Bethlehem reizen wanneer het zover zou komen. Hij is immers wettelijk verantwoordelijk voor de moeder en voor het kind. Hij wist, hij hoorde het van de engel, dat het kind dat Maria droeg de vrucht was van de Heilige Geest. De kerkvaders vertellen ons dat Jozef ‘als Vader’ de verantwoordelijkheid moest op zich nemen voor het kind dat niet het zijne was. Dit wordt voor hem een grote zorg naarmate de maanden vorderen. Plots wordt hij geholpen door een mededeling van Keizer Octavianus-Augustus dat iedereen naar zijn geboorteplaats moet om zich te registreren. Was dit een zet van God om het jonge koppel naar Bethlehem te doen trekken?

Over de tocht naar Bethlehem zijn er geen gegevens, het is niet duidelijk of zij alleen op weg gingen of met een groep mensen, zoals toen Jezus 12 jaar was. Vermits de familie van Jozef in Bethlehem woont is het evident dat ze naar het huis van de oudste broer Ruben zouden gaan. De tijd naderde dat het kind zou geboren worden. Maar, waar is er plaats voor dit koppel om een kind ter wereld te brengen? Iedereen was naar Bethlehem gekomen om te registeren, alles was vol. Ruben stelde zijn eigen plaats ter beschikking van Maria, maar dat kon zij niet aanvaarden, hij was toch de oudste broer van haar man. De huizen in Israël in die tijd hadden op het gelijkvloers een open ruimte waar ze de huisdieren herbergden, schapen en andere, daar kon de ezel Sorek van Jozef ook overnachten. Vermits Maria dit wenste werd de plaats daar klaar gemaakt, vooral Ruth, de moeder van Jozef, was hierover zeer gelukkig, haar kleinkind zou hier geboren worden, zij zou wel waken over het gebeuren. Iedereen was overtuigd dat dit een gift zou zijn van hierboven.

Terwijl Jozef nog wat rond het huis opklaarde, hoorde hij de schreeuw van het kind, hij merkte dat herders van het veld kwamen, ze hadden de boodschap vernomen van zingende engelen. Hij ging binnen, nam het kind in zijn armen en legde het in de voederbak van de dieren. Ondertussen kwam de hele familie bijeen rond het nieuwgeboren kind, God was mens geworden te midden van de mensen, van het volk van God, van de mensen van goede wil.
Er was dus inderdaad geen plaats bij de familie om hen te herbergen, maar wel in de stal bij de huisdieren, daar voelden ze de warmte van de schepping, daar was vrede op aarde voor hen die Hem liefhebben.[1] Zie ‘You Joseph’ van Joan Maria Vernet. Don Bosco Press Makati City.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond