De Heiligen ons voorgegaan

27 oktober 2021

Categorie: default - Reageer

 

‘De heiligen ons voorgegaan’

Een keer per jaar, met het hoogfeest van Allerheiligen, zingen we het mooie kerklied: ‘De heiligen ons voorgegaan’. Het sterkste aan dit lied is het refrein: ‘Geprezen zij zijn naam, Hij deed ons veilig gaan. Komt zingen wij tesaam met alle heiligen’. Na de derde strofe wordt de verleden tijd ‘deed’ vervangen door de tegenwoordige tijd ‘doet’. En daar is het ons om te doen, zowel de heiligen van lang geleden als die van nu. Wij gaan samen de weg door en met en in Jezus.

 

Allerheiligen is, zoals alle liturgische feesten, niet zozeer een feest dat ons naar vroeger doet kijken, maar juist naar later, naar verder, naar her Rijk Gods. Dat hebben de heiligen in alle tijden ook gedaan en met hen kijken wij in die richting, met vertrouwen want zij zijn onze voorsprekers, met geloof want zij hebben getoond dat het evangelie haalbaar is, met hoop want wij geloven dat zij al zijn waar wij eens hopen te komen.

Heiligen zijn vurige mensen en dat maakt hen aantrekkelijk. Het zijn geen supermensen, maar mensen die een of ander dat voor ons herkenbaar is, vuriger beleven dan anderen. Wij vragen ons spontaan af als we ze ontmoeten: ‘Hoe doet die dat?’ en hun antwoord is: ‘Ik laat mij doen’. Heiligen doen niet veel want dan zou de spot op henzelf staan. Zij laten zich doen door de heilige Geest en zo tonen zij de aantrekkelijkheid van het evangelie, de aantrekkelijkheid van het christen-zijn. Zoals geliefden ook niet veel doen, ze laten zich doen, ze laten zich beminnen en de rest volgt vanzelf. Zo staan heiligen verwonderd over wat God kan en zij zingen het met Maria uit: ‘Hij heeft mijn kleinheid gezien en mij verheven’.

De heiligen die door velen worden opgemerkt staan op de liturgische kalender. Zij hebben hun eigen feestdag waarop de hele kerk of een gedeelte ervan hen vieren. De kerk heeft echter al vroeg een dag voorzien waarop alle heiligen - gekend en ongekend - maar allen door God bemind worden, gevierd. Die lijst is onuitputtelijk en dat is ook de bedoeling. Trouwens christenen werden aanvankelijk ‘heiligen’ genoemd. Diegenen die geheiligd waren door het doopsel in Jezus Christus. We kennen allemaal mensen, mannen en vrouwen, jong en ouder, bloedverwanten of vrienden die wij kenden en in wie wij zalige herinneringen koesterden. Heel vaak zijn het momenten, gebeurtenissen, woorden, gebaren die ons diep raakten en die een blijvende stempel op ons leven hebben gedrukt. Misschien hebben zij ons wel door hun oprechte getuigenis dichter bij God gebracht? Alleszins brengen wij hen dichter bij God wanneer wij voor hen bidden, wanneer wij licht brengen bij hun foto, bloemen op hun graf, een traan en een glimlacht richting hemel waar zij nu zijn.

Zalig hoogfeest aan allen en diepe vrede.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond