De vrienden van Jezus

28 juni 2022

Categorie: default - Reageer

 

De vrienden van Jezus

De apostelen worden in Franse vertalingen van liturgische teksten weleens ‘vrienden van Jezus genoemd’. In het evangelie worden zij aangeduid als apostelen en vooral als ‘leerlingen’ van Jezus. Dat is niet hetzelfde als ‘vrienden van Jezus’. In het evangelie worden Martha, Maria en Lazarus vrienden genoemd van Jezus. In hun huis te Bethanië is Hij vaker te gast en Hij voelt er zich thuis. De evangelist Johannes vermeldt zelfs dat Jezus hen liefheeft. Dat blijkt niet alleen uit de warme contacten die Hij met hen heeft, maar ook en vooral wanneer Lazarus sterft. Jezus is er niet, maar wordt op de hoogte gebracht. Met twee dagen vertraging gaat Hij er met de leerlingen naartoe. Daar blijkt in het gesprek met Martha haar grote geloof in Jezus als de Zoon van God. Daar krijgen we een voorafbeelding van het graf van Jezus en van zijn verrijzenis wanneer Hij Lazarus laat opstaan uit de dood. De reactie van de Joden is duidelijk: “Kijk eens hoe veel Hij van hem heeft gehouden”. Maria zal kort daarna het hoofd van Jezus balsemen met de dure nardusbalsem, de troost van de geliefden. Dat zijn dus vrienden! Op 2 februari 2021 besloot paus Franciscus dat zij ook samen zouden worden gevierd voortaan en nog wel op 29 juli, de dag waarop Martha eerder alleen werd gevierd. De liturgie viert de vrienden van Jezus samen met Jezus zelf. In de viering van de liturgie neemt Jezus ons mee naar het huis in Bethanië en stelt Hij ons zijn vrienden voor. Hij laat ons zien waarom Hij zo van hen houdt en Hij nodigt ons uit om te delen in de gulle vriendschap.  

Op 22 juli vieren wij de heilige Maria Magdalena, nog een vriendin van Jezus. Lang heeft men gedacht dat zij dezelfde was als de zus van Martha, Maria van Bethanië. Als zij Jezus ontmoet, wordt haar leven helemaal anders. Ze leeft voor Jezus en voor zijn verkondiging. Zij blijft bij Hem tot onder het kruis, ze wordt apostel wanneer de verrezen Heer het eerst aan haar verschijnt en Jezus haar vraagt om de verrijzenis aan de leerlingen te melden. Maria Magdalena is samen met de vrouwen – Martha en Maria – degene die het dode lichaam van Jezus willen balsemen. Zij hebben verdriet om zijn sterven, zij zijn vrienden die meeleven, meelijden. Ze worden beloond met de gave van het geloof, met de aanwezigheid van de verrezen Heer. Dat zijn dus vrienden! Paus Franciscus verhief haar feestdag enkele jaren geleden tot de rang van een apostelfeest! Wij vieren de heilige Maria Magdalena als co-patrones van de basiliek. Ook Maria, de moeder van Jezus behoort tot de intieme kring van de getrouwen rond Jezus tijdens zijn leven, zijn lijden, zijn dood en zijn verrijzenis. Tot die kring willen wij behoren!

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond