En met uw geest !

26 mei 2014

In de liturgie antwoorden we op de uitnodiging van de voorganger: ‘De Heer zij met u’, met het eigenaardige zinnetje: ‘En met uw geest’. Zou dat iets met de Heilige Geest van Pinksteren te maken kunnen hebben? Inderdaad en nog wel meer dan ‘iets’, zelfs ‘alles’! De voorganger staat daar immers niet als André of Luc of Eric of wie dan ook, maar als diegene die door handoplegging bij de priesterwijding de Heilige Geest heeft ontvangen. Wij beantwoorden de uitnodiging dan ook door de voorganger te erkennen en te bevestigen in zijn priesterschap. Dat priesterschap wordt, zoals het zogenaamde ‘algemene priesterschap’ van alle gedoopten en gevormden bepaald door de Heilige Geest. Gelovigen maken in de liturgie de Heilige Geest wakker bij elkaar want zonder Hem zouden wij niet eens kunnen vieren; zouden wij niets verstaan van de Schrift; zouden wij nog minder de gave van Christus kunnen vatten. We zouden blijven steken in onze ‘kennis’ van elkaar. We zouden onze gebreken en onze kwaliteiten ontmoeten, maar Christus zou als de levende Heer in ons midden onzichtbaar, onmerkbaar blijven.

Het is zoals met de apostelen: voor Pinksteren verstaan ze niets van Christus kruisdood en van zijn verrijzenis, zijn woorden en daden zijn al vervlogen in hun herinnering want ze kunnen het allemaal niet vatten. Ze zijn vertwijfeld en bang. Na de gave van de Geest op Pinksteren wordt alles helder in hun hart en in hun geest en in hun hele leven. Blijmoedig en krachtig verkondigen ze Jezus de Christus, de levende die met hen gaat, die zelfs in hen woont. Zoals Jezus gaan ze weldoende rond zonder twijfel en zonder angst – zelfs niet voor hun eigen leven. Wat een verschil! En dat allemaal omdat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Op Beloken Pasen ontvingen de jongeren van de parochies van Schoonderbuken en Scherpenheuvel het vormsel, op Pinksteren zullen de vormelingen van de parochies van Zichem en Keiberg het sacrament van het vormsel ontvangen. Ook in hun leven maakt de Heilige Geest het verschil. Maar we zullen Hem moeten wakker maken! We zullen vaak moeten zeggen: ‘De Heer zij met U. En met uw geest’. En niet alleen aan de jongeren, aan iedereen van alle leeftijden! We zullen de Heilige Geest moeten wakker maken in het leven van priesters en religieuzen, vrijwilligers en alle gelovigen want zonder deze ‘wekker’ dreigt de Geest in ieder mens in te dommelen. Enkel met de Heilige Geest kunnen wij Kerk zijn, Christus’ Lichaam vormen, zijn levendige aanwezigheid in deze wereld en in deze tijd tonen. En dat is toch ons roeping en zending?

Zalig hoogfeest van Pinksteren aan iedereen!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond