Enkele liturgische delicatessen

31 mei 2013

Na de Paastijd en Pinksteren, Drie-eenheid en Sacramentsdag zijn we wat uitgefeest! En toch geeft de liturgie nog enkele delicatessen! Op de laatste dag van de Maria-maand vieren wij Maria Bezoek. Een feest vol blijdschap, vol verwachting en vol wees gegroet! Maria en Elisabet omhelzen elkaar en getuigen dat God grote dingen aan hen doet. Sedert die ontmoeting bidden wij het Wees gegroet met de woorden die Elisabet toen sprak tot Maria. Een feest dat ons zin doet krijgen om op onze beurt elkaar vol blijdschap te begroeten en vol verwondering omdat God ook aan ieder van ons grote dingen doet.

Juni is ook de heilig Hart maand. Op vrijdag 7 juni vieren wij het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. De liturgie geeft ook aan waarom wij het hart van Jezus eren en beminnen: het is het hart van de goede herder die het verloren schaap zoekt en blij terugvindt. Paulus kijkt niet alleen naar het goede hart van Jezus, hij is vol vreugde omdat Gods liefde ook in ons hart is uitgestort. Opnieuw een feest om blij te zijn en hartelijk in onze omgang met elkaar. Onmiddellijk na het feest van het heilig Hart van Jezus, danken wij een dag later God om het onbevlekt Hart van Maria. Een hart dat klopt voor de Heer en voor ons. De liturgie zegt opnieuw waarom: Maria juicht met heel haar hart om God, maar ze bewaart ook alle woorden die wij zeggen in haar jubelende hart. Een heilig hart klopt voor God en voor de mensen. Maria’s hart klopt zo en het onze mag meekloppen op haar hartslag.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond