Geduld is een mooie deugd !

2 maart 2016

Geduld is een mooie deugd!

De bovenstaande uitspraak kennen we, we gebruiken hem wel eens, vooral als het onszelf betreft! ‘Heb toch wat geduld met mij!’, met anderen hebben we vaak niet zoveel geduld. Het evangelie van de derde zondag in de veertigdagen heeft het over het geduld van God. Het is niet het ‘eindeloze’ geduld dat gekenmerkt wordt door een afwachtende houding, maar het ‘actieve’ geduld dat niet bij de pakken blijft zitten. De gelijkenis met de onvruchtbare vijgenboom, die Jezus uitspreekt, heeft het over ons en over God, maar ook over hemzelf. De uispraak: ‘Hak hem om, waartoe put hij de bodem nog langer uit’, is een uitspraak die op ons geschreven is. Hoe vaak zijn we niet klaar met ons oordeel en met de uitvoering ervan? ‘Het heeft geen zin, opzij ermee, weg ermee, korte metten maken’. Dat zijn onze raadgevingen aan en over elkaar. Onze energie raakt op, onze bodem wordt uitgeput en het is allemaal verloren moeite. We hebben weinig geduld met elkaar, we zijn hard in ons oordeel en in de uitvoering ervan en we sussen ons geweten door ze stellen dat het zo het beste is voor iedereen en dan nog vooral voor onszelf!

Heel anders is God in de gelijkenis. Hij heeft geduld, actief geduld: Hij laat de boom nog een jaar staan, ook al heeft hij drie jaar geen vruchten gedragen. De geschiedenis van de boom interesseert God niet, zijn verlangen dat hij vruchten zou dragen is zo groot, dat Hij gespannen blijft uitkijken. Zijn geduld is niet bepaald door het verleden, maar door de toekomst. Zijn geduld maakt de toekomst zelfs mogelijk want de boom wordt niet omgehakt, niet opgegeven. Misschien zal hij in het vierde jaar nog geen vruchten dragen, maar zelfs dan zal God geduld blijven hebben en alles in het werk stellen dat er wel vruchten komen.

Ook de rol van Jezus is duidelijk: ‘Laat mij eerst de grond eromheen omspitten en er mest op brengen.’ Het actieve geduld van God wordt in Jezus werkelijkheid. Hij doet wat gedaan moet worden opdat er vruchten zouden komen. Hij blijft niet bij de vaststelling staan dat er al drie jaar niets van in huis komt, Hij doet wat gedaan moet worden opdat de vruchten alle kansen krijgen om te komen.

Het is een gelijkenis die spreekt van Gods barmhartigheid. Het is zijn wezen, daarin toont God dat Hij er is, altijd, zoals Hij zich aan Mozes in de eerste lezing openbaart. Als iedereen wegloopt, het opgeeft, de boom omhakt, blijft God erbij. Hij blijft niet op een veilige afstand afwachten wat er gebeurt. Neen, Hij zorgt voor de boom. In zijn barmhartigheid is God de Vader die bij zijn kind blijft, verlangend de toekomst mogelijk makend.

Daarom is geduld een schone zaak, schoon omdat het iets nieuws mogelijk maakt. De gelijkenis met de onvruchtbare vijgenboom, gaat over ieder van ons. Wij allen mogen leven met vallen en opstaan dankzij het geduld van God. Vanuit die ervaring mogen wij waken bij de onvruchtbaarheid die we bij elkaar aantreffen, niet veroordelend en opgevend, maar doen wat gedaan moet worden opdat er toch vruchten zouden groeien. Ouders waken zo bij hun kinderen, waken wij ook zo bij elkaar als broeders en zusters, kinderen van dezelfde barmhartige Vader

Reacties

Door Anny 18/09/21 (5 jaren geleden)

Anny

re: Geduld is een mooie deugd !

Ja geduld is een mooie deugt, maar er is te veel jaloezie onder de mensen , we zien niets liever dan dat onze medemens het moeilijk heeft. Ik doe vrijwilligers werk in het rusthuis waar moeder is, en als je die dankbaarheid zie in de oogen van de mensen, wat ben ik dan gelukkig en elke keer weer bedanken de mensjes u. die boom wil ik ook niet omhakken, ik wil graag meer uren doen, maar de toestand thuis laat dat voorlopig niet toe. Dus laat die boom maar staan, en geef hem eten en drinken. Vroeg of laat wordt je er voor beloond van hier boven.

Door ??? ??? 18/09/21 (1 jaar geleden)

??? ???

??? ???

?????? ?? ??? chenine.com | ???????????????SUPREME,SUPREME ??????? _?????? ??? ????luxurybrandsale2019
<a href="http://www.pabrand.com/brand-121.html" title="??? ???">??? ???</a>

Door Beer 18/09/21 (4 maanden geleden)

Beer

re: Geduld is een mooie deugd !

Beer moet ook wat meer gedult hebben. Hei is alteit ongedultig! Wees meer zoals Got!

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond