Geroepen? Geluisterd-gezien!

13 januari 2021

Categorie: default - Reageer

 

Geroepen? Geluisterd-gezien!

 

Zondag 17 januari beginnen we de zogenaamde ‘tijd door het jaar’ in de liturgie. Tenminste het eerste deel van deze tijd want op 17 februari begint de Veetigdagentijd. De lezingen van deze ‘gewone’ zondag zijn buitengewoon mooi. De roeping van Samuël die ligt te slapen in het heiligdom van de Heer in de eerste lezing en in het evangeliue de roeping van de eerste leerlingen. Er wordt geroepen, maar ook geluisterd en gezien! In tegenstelling met wat we vaak vernemen in getuigenissen over roeping, valt er in de roepingsverhalen in de Bijbel heel wat ‘waar te nemen’. Ze hebben niet het vage van ‘ergens voel ik wel iets’ of het radicale ‘ik heb niets gehoord’, maar het heldere horen en zien wat we meestal voorbehouden voor wetenschappelijke waarnemingen!

In het Oude Verbond hoort Samuël een stem die hem roept. Hij slaapt weliswaar, maar wordt er wakker van tot driemaal toe. In het Nieuwe Verbond gaat het niet alleen om horen, ook om zien. Johannes wijst Jezus aan: ‘Zie het Lam Gods’ en bij de vraag van de twee leerlingen van Johannes naar de plaats waar Jezus zich ophoudt, zegt Hij: ‘Gaat mee om het te zien’. Ze gaan mee, en zien.

Roeping gaat dus via de oren en de ogen, ze is waarneembaar en niet in het vlugtige horen of zien, maar herhaaldelijk en duidelijk.

In beide verhalen is er ook hulp. Er is iemand die de oren en de ogen opent: Eli in de eerste lezing die Samuël er op wijst dat het de Heer is die roept. In het evangelie is het Johannes de Doper die Jezus aanwijst voor zijn leerlingen. En op zijn beurt brengt Andreas zijn broer Simon bij Jezus. De geroepene staat niet alleen. Overrompelend als het is om door de Heer geroepen te worden, is het een grote hulp als zielsverwanten helpen om te onderscheiden wie we horen en zien om te kunnen volgen, helemaal en van ganser harte.

In beide roepingsverhalen gaat het over een heel persoonlijk gebeuren. Samuël wordt bij zijn naam geroepen. In het evangelie zegt Jezus: ‘Gij zijt Simon, de zoon van Johannes’.

Het antwoord op de roeping is het gehoorzamen, het volgen. ‘Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet een vcan zijn woorden onvervuld’. In het evangelie volgen de geroepen leerlingen de Heer en zijn getuige van wat Hij zegt en doet. Simon krijgt zelfs een nieuwe naam die zijn nieuwe zending ook uitdrukt: hij wordt Kefas (Petrus), rots.

Wij gaan in deze ‘gewone’ tijd luisteren en zien:het Woord van de Heer en hoe dit in Jezus vlees is geworden. In de liturgie zullen wij herhaaldelijk horen: ‘Zo spreekt de Heer’ en ‘Zie het lam Gods’. Laten we hopen dat we dit ook spoedig ook weer voluit kunnen vieren in de eucharistie. Het is hoog tijd want we zijn allen geroepen. We mogen allen horen en zien en willen dit opnieuw helder en duidelijk.

 

Mogen allen één zijn

 

 

Van 18 januari tot en met 25 januari (roeping van de heilige apostel Paulus), bidden christenen ieder jaar voor de eenheid die Jezus verlangde en waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven. Misschien kunnen de thema’s die voor iedere dag gekozen werden door het interkerkelijk comité voor de oecume helpen om zelf ook te groeien in eenheid met allen die door Christus geroepen zijn om één lichaam te vormen: het zijne!

 

Maandag 18 januari: geroepen door God

Dinsdag 19 januari: inwendig groeien

Woensdag 20 januari: één lichaam in Christus

Donderdag 21 januari: samen in gebed

Vrijdag 22 januari: omgevormrd door het Woord

Zaterdag 23 januari: gastvrij voor de ander

Zondag 24 januari: groeien in eenheid

Maandag 25 januari: verzoening met de hele schepping

 

Deze acht thema’s hebben hun wortels in de Bijbel. Ze enten ons ook op Christus die ons roept om zijn leerlingen te zijn. Ze brengen ons dichter bij de Heer en bij elkaar en dat is de eenheid waarvoor Jezus bidt vlak voor zijn lijden en sterven. Het kan helpen om iedere dag dit thema voor de geest te halen en je af te vragen wat dit voor jou betekent. Voor je het weet wordt je hart groter en gaan de armen open om de ander als broer of zus te zien en graag te zien.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond