Getuigen zijn

28 mei 2019

Categorie: default - Reageer

 

Getuigen zijn

 

Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer krijgen wij, samen met de apostelen, de zending: “Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.” Van wat moeten wij getuigen? “Zo spreken de Schriften over het lijden en het sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.” Zo horen wij in het evangelie van deze hoge dag.

Heel deze paastijd hebben wij met de apostelen mogen ervaren dat Jezus, die op het kruis gestorven is, leeft. Hij ontsluit ook voor ons de Schriften en ook wij kunnen Hem herkennen aan het breken van het brood. De twee hoofdbestanddelen van de eucharistieviering: het Woord en het breken van het Broos, zijn tevens de ingrediënten van onze zending als christenen vandaag.

“Te beginnen met Jeruzalem.” Ook wij vatten ons getuigenis aan waar we wonen en leven. Heel dichtbij, in onze gezinnen, gemeenschappen, parochies, verenigingen… beleven wij onze zending om Christus te verkondigen. We moeten het in eerste instantie dus niet verder gaan zoeken! Maar tegelijk is het “een begin”. We kunnen onze liefde voor Christus en zijn evangelie niet opsluiten in de kleine kring waar we leven. Hij moet aan alle volkeren verkondigd worden. Iedere keer als we van Hem getuigen buiten ‘ons kleine Jeruzalem’, zijn we missionarissen, apostelen, verkondigers van zijn Blijde Boodschap.

‘Getuigen’, vraag Jezus van ons. Dat is verkondigen met ons leven. Tonen wie wij zijn als gedoopten, de verrezen Heer tonen in ons spreken en in ons handelen. Daar is dus geen bijzonder diploma voor vereist. En zelfs dan schenkt de Heer ons zijn Geest opdat wij in zijn kracht zouden leven en leven geven. Wat die Geest in de apostelen bewerkt, kunnen we lezen in de Handelingen en horen we al een hele paastijd in de eerste lezing. Maar het houdt daar niet op. Ook in het leven van de Kerk van vele eeuwen tot op vandaag mogen wij die werking van de heilige Geest zien als een getuigenis van de verrezen Heer in ons midden.

Te beginnen in onze eigen kring, getuigen van de levende Heer. Dat is onze zending. Wij hebben hiervoor zijn Woord en zijn Brood. Hij heeft zijn hele leven voor ons op het kruis gegeven. Wij hebben zelfs de heilige Geest ontvangen in ons doopsel en vormsel. We zijn dus toegerust om onze zending op te nemen: getuigen. We doen dit bijna spontaan als het over de liefde in ons leven gaat. We getuigen voortdurend over degenen die ons de liefde hebben geschonken en we doen dat over de dood heen. We getuigen van de liefde die we van ouders en grootouders, geliefden ontvingen. Doen we dat ook als het gaat over het geloof?

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond