Gezegend Nieuwjaar!

30 december 2020

Categorie: default - 1 reactie

 

Gezegend Nieuwjaar!

Zoals ieder jaar, worden ook bij het begin van 2021 wensen uitgedeeld, uitgeschreven en uitgesproken. Dit jaar klinken ze echter anders die wensen! Wat we steeds weer hoorden: ‘En een goeie gezondheid’, meenden we wel, maar we gingen er niet van uit dat we allemaal – jong en ouder – in die goede gezondheid zouden beproefd worden als in het bijna gehele vorige jaar. Sedert vorige maart voelen we allemaal, ziek of gezond, de gevolgen van de coronapandemie. Overal, in heel de wereld, beheerst dit virus en de gevolgen ervan de hele samenleving. Het houdt ons allemaal in de bange greep en onze beste wensen voor een goede gezondheid, hoe waarachtig en gemeend ook, hebben zo’n bedreiging niet voor ogen gehad.

Je kunt dit merken aan de manier waarop de nadruk nu, meer dan anders, wordt gelegd op een goede gezondheid, voor u, voor mij, voor ons allemaal! Waar we gezondheid of ziekte voorheen meestal linkten aan een persoon: die of die is ziek; wordt de wens om gezondheid nu gedeeld en gespreid over de hele samenleving en zelfs over de hele wereld. We zijn immers allemaal kwetsbaar en we kunnen allemaal – jong en ouders, ziek en gezonder – door het virus geraakt en gekraakt worden.

We leggen dus, terecht, dit jaar de nadruk op een goede gezondheid en we drukken daar ook mee uit dat we verlangen om van de dreiging van de pandemie verlost te worden zodat we weer ‘gewoon’ gezond of ziek kunnen zijn! Maar wensen gaan ook gepaard met voornemens, goede voornemens. Sterker nog, wensen die niet gedragen worden door voornemens, klinken vluchtig en vrijblijvend! Als ik iemand iets wens, dan doe ik dat van harte, met betrokkenheid, medeleven, in verbondenheid en dan voel ik mij ook uitgenodigd en uitgedaagd om mijn wens kracht bij te zetten door te helpen waar ik kan om die wens niet alleen geloofwaardigheid en waarachtigheid te geven, maar ook haalbaarheid en realisme. Als ik iemand wens dat zijn situatie mag verbeteren, dan druk ik ook mijn bereidheid uit om daartoe ook een steen(tje) bij te dragen. In onze situatie van corona betekent dit dat wij onze wensen verbinden met onze bereidheid om – waar en wat we kunnen en mogen – bij te dragen tot het verwezenlijken van onze wensen. Heel concreet betekent dit dat we de beperkende maatregelen die worden opgelegd zo goed mogelijk respecteren en elkaar daar ook in aanmoedigen en helpen. Wensen voor, betekent ook zorgen voor en ook dat verbindt ons met elkaar over alle grenzen heen.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar vieren wij de heilige Maria, Moeder Gods. Als eerste lezing krijgen wij die dag de zegenbede uit het boek Numeri van het Oude Verbond. Moge deze zegen ieder van u en ons allemaal samen beschermen en bewaren in het nieuwe jaar des Heren 2021. Een gezegend en gezond Nieuwjaar!

“De Heer sprak tot Mozes:

‘Zeg aan Aäron en zijn zonen:

als gij de Israëlieten zegent,

doe het dan met deze woorden:

Moge de Heer u zegenen en u behoeden!

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!

Als zij zo mijn Naam over de Israëlieten, uitspreken,

zal Ik hen zegenen” (Numeri 6, 22-27)

 

 

Reacties

Door Jan Van der Linden 18/05/21 (4 maanden geleden)

Jan Van der Linden

re: Gezegend Nieuwjaar!

Dankuwel priester Luc en Geert.
Deze wensen komen bij ons binnen.
Ik wens u en uw medemensen ook een goed nieuw jaar.
Dat het goede, het ware en het schone ook in uw leven mag
blijven bestaan.
Dankuwel ook voor de eucharistie die jij en bijna diaken geert en
voormalig bisschop Luc Van Looy tot bij de mensen brengt.

Van harte,
Jan.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond