God die blijvend in ons midden is

18 juni 2014

Een mooi lied van Paul Schollaert zingt: ‘Heilig teken van verrijzenis, God die blijvend in ons midden is.’ Het is een lied op de eucharistie, over brood en wijn en het feest van samenzijn. Het drukt goed uit wat wij vieren met Sacramentsdag (donderdag 19 juni). God drukt zijn liefde uit op verschillende wijzen: in de geschiedenis van heil met zijn volk, in de schepping, in de gemeenschap die wij vormen, in iedere mens die Hij naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, in zijn woord… en in de sacramenten. In doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, ziekenzalving, verzoening mogen wij zijn aanwezigheid ervaren. Niet alleen in woorden dus, ook in daden. Daden van liefde want de sacramenten laten Gods liefde aan ons gebeuren. Ze hebben altijd een effect waaruit wij Gods aanwezigheid kunnen opmaken: ze brengen verzoening, heling, maken gemeenschap, heiligen… In de sacramenten raakt God ons liefdevol aan zoals Jezus dat deed bij ieder die Hem ontmoette en in het evangelie zien we wat die aanraking betekende: nieuw leven. Doven, horen; blinden, zien, bezetenen worden vrij, zondaars krijgen nieuw leven, doden staan op… allemaal vruchten van de liefdevolle aanraking. Ook nu en hier raakt de Heer ons liefdevol aan en maakt Hij ons nieuw, allernieuwste nieuw. Met Sacramentsdag danken wij de Heer bijzonder omdat Hij in de eucharistie bij ons blijft. Omdat Hij blijvend in ons midden is en ons nooit alleen laat. Dit feest nodigt ons uit om nog inniger de eucharistie te vieren en de vruchten ervan te plukken in ons eigen leven en in ons samenleven. Dit feest daagt ons uit om op onze beurt sacrament te zijn van Gods liefdevolle aanwezigheid. Moge ons woorden en daden voor wie wij ontmoeten uitdrukkingen zijn van Gods liefdevolle aanwezigheid, mogen ze nieuw leven betekenen voor onszelf, voor elkaar en voor de gemeenschap die wij vormen rond de levende Heer.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond