Gods gerechtigheid

29 november 2012

De Advent is een tijd van verwachting. Een verwachting die door de profeten in het Oude Verbond werd verbonden met Gods gerechtigheid. De profeten klaagden in hun tijd de vele vormen van onrecht aan die zij zagen bij het Godsvolk. Uit hun mond klonk Gods stem vol ontgoocheling en zelfs kwaadheid over zijn volk, maar ook zijn voornemen om zelf een einde te stellen aan alle onrecht en zijn gerechtigheid te vestigen op aarde. Deze boodschap – al kwam zij van God zelf – werd door de religieuze en wereldlijke leiders van het Oude Verbond niet in dank afgenomen. Hun reactie was hevig: de profeten werden monddood gemaakt, vaak letterlijk. In de liturgie van de Advent klinken de profeten opnieuw want ook vandaag, ook bij ons en in ons is er veel onrecht. De boodschap die de profeten in Godsnaam brengen, doet ook aan ons trommelvlies pijn. Maar we willen met de profeten ook uitzien naar redding van Godswege. Wij willen zijn komst verwachten en zijn gerechtigheid ontvangen. Gods gerechtigheid zal ook ons verrassen want ze komt niet met grote macht, maar als een kwetsbaar kind. Gods gerechtigheid is dan ook de volle maat van zijn liefde en die kan zich alleen maar aanbieden, kwetsbaar en klein, maar o zo echt en zo veel!


Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond