Gods Woord horen en onderhouden

13 augustus 2014

Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Het is een groot feest en dus is er een verschillend misformulier voor de vooravond en voor de dag. Omdat we zelden de lezingen horen van de vooravond, willen wij het evangelie dat bij dit hoogfeest wordt voorzien hier meegeven want het is veelzeggend over Maria en over ons.

‘Terwijl Jezus in die tijd aan het spreken was tot het volk, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: “Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten die U hebben gevoed.” Maar Hij sprak: “Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.” (Lucas 11, 27-28).

Dit evangelie is veelzeggend omdat wij op dit hoogfeest van Maria hetzelfde zeggen als de vrouw uit de menigte. Wij vereren Maria als de Moeder Gods en loven haar omdat zij ‘ja’ heeft gezegd aan de Heer. Het is haar feest en wij verheffen haar in onze dankzegging. Maar het antwoord van Jezus is ook veelzeggend. Hij houdt de vrouw die zijn moeder prijst een spiegel voor: ‘Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.’ Jezus prijst iedereen gelukkig die doet wat zijn Moeder heeft gedaan: ‘ja’ zeggen aan God in woord en in daad. We kunnen er ook een opdracht in zien: wie Maria eert, doet dit best door te doen zoals zij. Daarom is het feest van de verheffing van Maria, ook het feest van onze verheffing. Het feest van al wie de woorden van de Heer hoort en doet. Een zalig hoogfeest aan alle parochianen, een zalig naamfeest voor alle Maria’s en een zalige dag voor alle moeders.

Om deze dag nog feestelijker te laten klinken, biedt Pierre Ramakers, organist-titularis van de basiliek, om 15u een beiaardrecital aan. Dank maestro voor dit jaarlijkse gulle gebaar voor Maria.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond