H. Valentijn b.v.o.

9 februari 2022

Categorie: default - Reageer

H. Valentijn b.v.o.

 

Hoewel in de liturgie dan de heilige Cyrillus en Methodius (patronen van Europa) gevierd worden, zullen heel wat mensen de heilige Valentijn vieren op maandag 14 februari. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het verbinden van deze dag en heilige met de liefde. Nog versterkt door alle aandacht die gegeven wordt aan die dag om toch maar iets te kopen voor je geliefde. We kennen het wel!

Veeleer dan cynisch aan de kant te blijven staan bij alle vurige rode taferelen die deze dag kleuren en niet alleen de wangen, willen wij de liefde eren en nogwel vanuit de bron ervan: God zelf. De liefde verbindt ons met God die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Die gelijkenis zit juist in het vermogen om te beminnen dat God uit zichzelf aan de mensen heeft gegeven. We zijn mensen omdat we kunnen liefhebben. Heel de bijbel verhaalt hoe die liefde van God door ons leven stroomt vanaf de schepping en hoe ze ondanks onze liefdeloosheid toch steeds opnieuw door God wordt opgewekt in ons leven en samenleven. Het verbond dat God met ons sluit is een verbond van liefde. In het nieuwe verbond wordt die liefde van God in Christus nog meer zichtbaar. Heel zijn evangelie is liefde in woord en in daad en tot het uiterste op het kruis. De heilige Geest is de liefde van de Vader en de Zoon die ook in ons komt wonen. Onze sacramenten zijn, alle zeven, zichtbare tekens van die goddelijke liefde die in alle omstandigheden ons deel is. Telkens verkondigen en vieren wij die liefde opdat ze het kenmerkt zou zijn van onze dienst: onze dienst aan God en aan de mensen. De liefde kenmerkt ons mens-zijn, maar ook ons christen-zijn. Wij hebben lief tot het uiterste toe. Jezus vat de wet en de profeten samen in de liefde tot God en de naaste. Het is ook de zending die Hij geeft: “Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.” Het is het kenmerk van ons mens-zijn, ons christen-zijn, maar ook van ons kerk-zijn. “Hieraan zullen de mensen kunnen merken dat gij mijn leerlingen zijt: als ,jullie elkaar liefhebben”. Dit liefhebben tot het uiterste toe is dan ook de belangrijkste relevantie, bijdrage van christenen aan de samenleving. Wij zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld, zegt Christus. Wel, wij staan in de wereld als liefhebbers en hoe! Als wij God oprecht en waarachtig willen eren en dienen, dan is het in de gave van de liefde die Hij in ons heeft gelegd als een gave aan de wereld. Het gist dat wij mogen zijn in de wereld, is geen ander dan de liefde die Christus heeft getoond. Wij hebben zijn Geest ontvangen precies om lief te hebben zoals Hij. Heilige Valentijn, bid voor ons dat wij daar in groeien en bloeien.

Wij geven hier een stukje van het hooglied van de liefde dat de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe schenkt en ook aan ons om het mee te zingen op de hoogste tonen:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. “
(1Korintiërs 13, 4-7)

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond