Heerlijk !

5 maart 2014

Het evangelie van de tweede zondag in de Veertigdagen licht al een tipje op van de sluier die over Jezus ligt. Hij is meer dan diegene die zal lijden en ter dood gebracht worden, Hij is de Zoon van God en zal verheerlijkt worden door zijn Vader. Op de berg toont Jezus zich al aan de leerlingen als de verheerlijkte Zoon: zijn kleren worden verblindend wit. De leerlingen zullen dit beeld dat hun nochtans dierbaar is vlug vergeten naarmate het lijden van Jezus meer zichtbaar wordt. Ze zullen het stralende witte kleed niet zien wanneer Hij beschimpt en bespot op het kruis hangt. Ze zullen Hem trouwens helemaal niet zien dan, want ze blijven op veilige afstand.

Dat stralende witte kleed, het verrijzenisgewaad, hebben wij aangetrokken bij ons doopsel. We zijn nieuwe mensen geworden ‘zuiver als dit kleed’, gelijkend op Jezus. Ons doopkleed zegt wie wij zijn in Gods ogen: zijn veelgeliefde kinderen die niet bestemd zijn voor lijden of dood, maar voor het Leven. In Christus mogen wij ons leven zien, ook ons lijden, maar vooral ons verrijzen tot nieuw en eeuwig leven. Misschien hebben wij ons witte doopkleed uitgetrokken? Laten we het dan opnieuw aantrekken want het toont wie wij zijn: heerlijk!

Reacties

Door Anny 18/09/21 (5 jaren geleden)

Anny

re: Heerlijk !

Het zijn niet alleen de leerlingen die zich niet laten zien , maar ook de kinderen van sommige ouders doen als of er niets aan de hand is .Mijn moeder lag op sterven na een 2 de beroerte moeder had 6 kinderen 5 meisjes 1 zoon, ze zijn allemaal verwittigt dat moeder slecht was, maar 2 die er altijd waren voor haar mijn zus en ik die hebben haar begeleid naar het eeuwig leven. IK HOOP dat ze nu haar witte kleed aan heeft, en dat we optijd een priester hebben laten komen om de laatste sacramenten toe te dienen dat maakt mij gelukkig dat ze dat nog besef heeft. DANK U WEL LIEVE HEER

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond