Hoge Vrouwe in de hemel

7 augustus 2019

Categorie: default - Reageer

Hoge Vrouw in de hemel!

Terwijl de vakantie op een gezapig tempo verder gaat, vieren wij het hoogste feest van Maria dat de liturgie ons geeft: de Tenhemelopneming van Maria. Een heerlijk feest. Zoals de vruchten op de velden geoogst worden, zo wordt de vrucht van Maria’s geloof geoogst. Zij heeft zich helemaal overgegeven aan Gods wil, zij heeft voluit en met heel haar leven ‘ja’ gezegd, ja-gezongen – al was het vaak daarheen de tranen van diepe smarten. Zij heeft zelf geoogst, de overvloedige vrucht van Gods liefde voor alle mensen, toen Jezus werd geboren. En sedertdien oogsten wij die overvloed telkens wij het evangelie horen, verkondigen, vieren en dienen, zoals zij. Als eerste gelovige van het nieuwe verbond zet zij de toon, die van haar Magnificat. Het is de toon van alle gelovigen die na haar komen, de blijde en hoge toon dat God ook onze kleinheid heeft gezien en ons heeft verheven. Laten wij op haar feest dit lied zingen op blijde toon, met heel ons hart en leven in het zalige geloof dat ook wij verheven worden, zoals Maria, boven alle smarten en dood uit tot het eeuwig leven bij de Vader.

 

Lofzang van Maria

 

 

 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

 

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.

 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:

 

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,

 

de Machtige, groot is zijn Naam!

 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen

 

voor ieder die Hem erkent.

 

Hij doet zich gelden met krachtige arm,

 

vermetelen drijft Hij uiteen;

 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,

 

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;

 

behoeftigen schenkt Hij overvloed,

 

maar rijken gaan heen met ledige handen.

 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,

 

zijn milde erbarming indachtig;

 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

 

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

 

 

 

Lucas 1, 46-55

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond