IN RECHTE LIJN NAAR KERSTMIS

12 december 2012

Van 17 december af klinken in de liturgie de o-antifonen. Het zijn de keerversen bij de lofzang van Maria (Magnificat) dat in het avondgebed gebeden wordt. Ze drukken de nabije verwachting uit van de Messias met beelden en verwijzingen naar de profeten en de heilsgeschiedenis in het Oude Verbond. Wij zetten ze hier op een rij zodat ze u kunnen helpen om van dag tot dag mee te groeien in geloof en verwachting en te bidden met heel de Kerk: ‘Kom en wacht niet langer, Heer’.

 

17/12 O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste; Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen.

18/12 O Adonaï, Heer van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.

19/12 O Wortel van Jesse, Hij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.

20/12 O Sleutel van David en scepter van Israëls huis, wat Gij opent, zal niemand meer sluiten, wat Gij sluit, zal niemand meer openen. Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw van de dood.

21/12 O Dageraad, afglans van het eeuwig licht en Zon der gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen die in duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood.

22/12 O Koning der volkeren, zo lang verwacht. Gij hoeksteen die alles één maakt. Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

23/12 O Emmanuel, onze wetgever en koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond