Jaar van het Godgewijde leven

11 februari 2015

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van het Godgewijde leven. Het feest van de Opdracht van de Heer (Lichtmis) is ieder jaar het moment dat wie zich engageerden voor een leven aan God gewijd samen vieren. Een goede gelegenheid om in ons parochieblad aan hen aandacht te geven. Over wie gaat het wanneer wij spreken van het Godgewijde leven? De religieuzen in al hun verscheidenheid aan ordes en congregaties en over de leden van de zogenaamde nieuwe bewegingen die vanuit een bepaalde spiritualiteit al dan niet samenleven, maar ook over de minder gekende ‘toegewijde maagden’ die zich in geloften verbinden aan de bisschop en hun leven in maagdelijkheid ten dienste stellen van de Kerk.

Wat is er speciaal aan het Godgewijde leven? De bron van hun engagement ligt in het doopsel dat ons met elkaar en met de Heer verbindt. Het is een radicale beleving van die genade, van Gods liefde. Religieuzen hebben daarom als fundament het leven in gemeenschap als een uitdrukking van hun broeder en zuster-zijn. Ze kennen ook de gelofte van zuiverheid als een radicale beleving van het toebehoren aan God en als een uitdrukking van de verachting van het Rijk Gods. Een derde pijler vormt de gelofte van gehoorzaamheid als een uitdrukking van hun algehele toewijding aan Gods wil. En de vierde gelofte is die van de armoede als radicale beleving van hun onafhankelijkheid van aardse goederen en hun volledige toeleg op het hemelse. Deze geloften verbinden religieuzen met hun orde of congregatie, maar nog sterker met de Heer. Hun radicale toewijding betekent immers geen beperking, maar het scheppen van de ruimte, de vrijheid om te leven voor God en voor zijn geliefde kinderen. Niet beperkt door aardse goederen, door exclusieve relaties, maar gedragen door de gemeenschap en door de Blijde Boodschap vinden zij de vrijheid en openheid van hart om zich in dienst te stellen van de Heer en zijn volk.

De nieuwe bewegingen hebben in meer of mindere mate dezelfde fundamenten. dat is niet verwonderlijk want de geloften worden ook wel eens de ‘evangelische raden’ genoemd. Zij vinden hun oorsprong in de Blijde Boodschap zelf, in het leven en de zending van Jezus Christus die zich ook helemaal ten dienste heeft gesteld van de Vader en van de mensen. Nieuwe bewegingen zijn heel divers en proberen in te gaan op hedendaagse noden en verlangens naar spiritualiteit en dienstbetoon. Ze zijn soms eerder contemplatief (beschouwend) van aard of missionair. Ze hebben niet steeds dezelfde opgebouwde structuur van religieuze congregaties en ordes of een afgebakend pastoraal terrein waarop ze actief zijn. Vaak vallen ze niet eens op omdat ze de gewone taken en werkopdrachten uitoefenen, maar dan wel vanuit hun specifieke spiritualiteit.

Het Godgewijde leven kent heel veel verschillende vormen en tradities. Allen gaan ze terug op Jezus Christus, allen hebben het doopsel als bron, maar in de loop van de tijden heeft ieder een specifiek accent of pastoraal engagement gezocht en gevonden. Stichters van vroeger en nu hebben de ogen en de oren wij opengezet naar de noden van de mensen en naar de Blijde Boodschap. Zij hebben in stereo gekeken en geluisterd en hebben vormen en wegen gezocht om van iedere tijd een heilstijd te maken. Zo vormen de Godgewijden een ‘levende heenwijzing’ naar Christus en het Rijk Gods dat Hij verkondigde. Daarom is het Godgewijde leven ook niet statisch, voor altijd hetzelfde en verdwijnen bepaalde vormen en gemeenschappen en komen er in iedere tijd ook weer bij. Wie luistert en kijkt met de ogen van Jezus vindt telkens weer uitdagingen om het rijk Gods krachtig te verkondigen, te vieren en te beleven.

Laten wij dankbaar zijn voor de religieuzen en Godgewijden in elke tijd. Ze hebben ons gevormd in scholen, opgevangen in instellingen, verzorgd in ziekenhuizen en moederhuizen, ze hebben veraf en dichtbij de Blijde Boodschap in woord en in daad verkondigd, ze zijn jong en ouder, ziek en gezond nabij met hun hart vol evangelie. Zij steken de handen uit de mouwen om te doen wat gedaan moet worden en vouwen diezelfde handen om te bidden en de mensen met God te verbinden. We zullen dit jaar de gemeenschappen van Godgewijd leven die onze zone rijk is aan u voorstellen.

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond