Jezus is geen spook

7 april 2021

Categorie: default - Reageer

 

Jezus is geen spook!

Als de verrezen Heer aan de leerlingen verschijnt, duurt het altijd even voor de troebele blik verdwijnt en ze helder zien wie Hij is. In een eerste reactie ‘menen ze een geest te zien’, maar Jezus spreekt met hen in de taal die ze kennen van Hem en Hij vraagt hen zelfs om eten. Spoken eten niet!

‘Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’, dat hebben we op Kerstdag gehoord. De menswording van Jezus is echt, dat hebben allen in het evangelie kunnen zien en ervaren. Het lijden op het kruis en zijn dood waren echt, dat hebben de soldaten, de vrouwen en Johannes onder het kruis kunnen zien. De verrijzenis is ook echt, dat heeft Maria Magdalena mogen zien en horen toen Jezus haar aansprak aan het lege graf, dat hebben Petrus en Johannes kunnen zien in het lege graf. De verrezen Heer is ook echt, dat kunnen alle leerlingen vaststellen telkens Hij hen opzoekt op de eerste dag van de week. Dat vieren wij iedere eerste dag van de week, iedere zondag. Wij horen de woorden en wij eten het woord dat vlees geworden is. Wij ontmoeten de verrezen Heer die leeft en ook dat is echt. Zo echt als wij samen als één familie in Hem gedoopt het lichaam van Christus vormen. Ook wij zijn echt! Ons geloof is ook van vlees en bloed! Vanuit onze hartelijke belijdenis wordt ons geloof zichtbaar in de werken, want ‘het geloof zonder de werken is dood’, zegt de apostel Jacobus. Wij zijn niet dood en ook ons geloof niet, je kan het horen in onze belijdenis, je kan het zien in de goede werken die wij doen. We worden zo waarachtige getuigen dat Jezus leeft. Hij was toen geen spook en Hij is het nog niet. Wij geloven niet in spoken. Ook al duiken ze wel eens op als wij vertwijfeld zijn zoals de leerlingen toen, maar dan komt de verrezen Heer en spreekt ons aan en breekt zichzelf opnieuw opdat wij zouden eten. Spoken eten niet, wij wel!

Hoe heerlijk is het om in de liturgie te zien hoe Jezus de leerlingen tegemoet komt. Hoe heerlijk is het om in de leerlingen na de gave van de heilige Geest te zien hoe Jezus leeft in woord en in daad, hoe het Rijk Gods verkondigd wordt en levendig is in alle ontmoetingen die de leerlingen hebben. Dat is de nieuwe familie in Christus, die leeft van en in en door Hem. Dat is de Kerk, die van toen en die van nu. Dat is haar bestaansreden en haar waarmerk: als de verrezen Heer zichtbaar en hoorbaar wordt. Zo wordt de liturgie ons leven, zo wordt ons samenleven Rijk Gods. Neen, Jezus is geen spook, geen zinsbegoocheling en wij evenmin.

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond