Jonge zusters!

25 april 2018

Jonge zusters!

In en rond de basiliek en het onthaalcentrum De Pelgrim valt de aanwezigheid op van jonge zusters. We waren al wat gewoon met de vijf jonge zusters uit Ivoorkust die in De Pelgrim wonen; met zuster Lilima de jonge Indische zusters van de zusters Ursulinen in Scherpenheuvel; maar nu zijn ze met veertig! Allemaal zusters Ursulinen uit ons land, uit Indië, Congo, Canada, de Verenigde Staten van Amerika. Vooral de zusters uit Indië en Congo zijn jong. We zijn dat niet meer gewend om er zoveel bij elkaar te zien van die leeftijd! Ook voor hen is het verrassend om – vooral – oudere mensen te zien!

De zusters zijn hier drie weken samen voor een internationaal programma rond de vernieuwing van hun congregatie. Waarom in Scherpenheuvel? Tweehonderd jaar geleden stichtte pastoor Johannes Lambertz van Tildonk de congregatie van de zusters Ursulinen. Alvorens deze grote stap te wagen, kwam hij op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw en heeft hij om inzicht en genade gebeden in de basiliek. Dat de zusters hun tweehonderdste verjaardag en eraan gekoppeld hun bezinning op vernieuwing hier vieren, is dus niet toevallig. Het betekent heel veel voor hen om de wortels van hun religieuze leven hier te vinden. Het valt me trouwens op hoezeer de jonge Indische en Congolese zusters zich verbonden voelen met deze wortels. Het is mooi om te zien hoe zij vertrouwd zijn met de geschriften en het leven van hun stichter en ook met de inspiratie die de heilige Angela Merici biedt.

In de weken die ze hier zijn, hebben we verschillende malen de gelegenheid gehad om elkaar te ontmoeten. De enorme hartelijkheid en gastvrijheid die zij uitstralen, treft me. Deze jonge zusters komen niet uit welvarende landen, kennen geen stabiliteit en zekerheid, laat staan duurzame vrede, in hun land van herkomst. Ze kennen niet de weelde en de luxe die wij ‘gewoon’ zijn gaan vinden. Des te meer kennen ze de mens in zijn noden en verlangens. Hun blik is nog niet vertroebeld door de valse schijnzekerheden waar wij ons zo vaak mee overeind houden; hun harten zijn nog niet aangevreten door cynisme en sarcasme; hun leven als religieuzen is nog niet verlamd door macht en succes; hun geloof getuigt nog van het verlangen naar het Rijk Gods; het evangelie is nog hun hoofdvoedsel… daarin kunnen wij elkaar vinden, want daarin zijn wij broeders en zusters van elkaar. Het is niet de taal, de huidskleur, de cultuur die ons samenbrengt of uiteen drijft. Neen, voor christenen is er een ontmoetingsplaats die veel dieper reikt en waar we ons als broeders en zusters in Christus feestelijk en dankbaar herkennen.

De zusters zijn ons enorm dankbaar voor de gastvrijheid die wij hen deze weken bieden, ze zijn nog meer dankbaar voor het geloof dat zij via hun medezusters-missionarissen mochten ontvangen, nog meer dankbaar zijn ze omdat zij – van verre gekomen – hier bij Onze-Lieve-Vrouw waar het allemaal begon het geloof mogen vieren, zo intens, dat het de toekomst mogelijk en zichtbaar maakt. En wij, wij zijn nederig en klein dankbaar omdat we zoveel van deze zusters mogen ontvangen van wat we in de loop van onze zogenaamd rijke geschiedenis zijn kwijtgespeeld!

De zusters vieren de sloteucharistie van hun congres op maandag 30 april om 19.u30 in de Mariahal. Voorganger is dan kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond