Kom, heilige Geest

1 juni 2022

Categorie: default - Reageer

 

Kom, heilige Geest

Wij bidden tijdens het Pinksternoveen het gebed tot de heilige Geest:

Kom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Het is een vurig gebed, vurig in het verlangen naar de gave van de Geest. Het drukt ook sterk uit wat de Geest in ons doet: het vuur van de liefde ontsteken, alles herscheppen en de aarde vernieuwen. Dat is nogal wat en het is bovendien waar. Het is de ervaring geweest van Maria toen zij Gods heilige Geest ontving. Vurig en dankbaar zong ze haar vreugde uit in het Magnificat, haar lofzang. Vurig zingt ze hoe alles anders is geworden in haar leven en hoe alles anders zal worden in het leven van de mensen. Het nieuwe Verbond breekt aan en we horen het al in haar leven nog voor Jezus geboren is, nog voor Hij één woord heeft gesproken, één wonder heeft verricht!

Het is de heilige Geest aan het begin van de schepping die over de woeste wateren waait en uit de chaos alles schept. Het is de heilige Geest die met Pinksteren over de bange, twijfelende apostelen komt en die hen helemaal vernieuwt en vervult van liefde. De angst maakt plaats voor blijmoedigheid, de twijfel voor vurig geloof.

Het is dezelfde heilige Geest die wij in het doopsel en vormsel hebben ontvangen en die wij in elk sacrament aanroepen opdat Hij ons zou omvormen, herscheppen, nieuw maken.

Laten wij om de genade van de heilige Geest bidden, om zijn vurigheid en zijn kracht opdat wij als nieuwe mensen zouden kijken, luisteren, spreken en zwijgen en handelen. Opdat de wereld nieuw mag worden; de angst, de verlammende twijfel, de oorlog zou afleggen en de liefde omhelzen.

Zalig Pinksteren

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond